عید غدیر خم ، عید ولایت بر عمومی شیعیان جهان فرخنده باد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۷/۲۲ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۴۸
عید غدیر خم ، عید ولایت بر عمومی شیعیان جهان فرخنده باد
nolink: