برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین بایگانی ادارات جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد.


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۸/۸ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۴۳
برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین بایگانی ادارات جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد.

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان با اعلام این خبر گفت : با آغاز عملیات ارزشیابی و احیاء بایگانی راکد ادارات دولتی استان برآن بودیم تا صرفاً به مقوله امحا و انتقال اسناد نباشیم و در کنار احیاء بایگانی راکد ادارات و سازمانها  آموزش شیوه های اصولی بایگانی و نگهداری اسناد برای مسئولین بایگانی سازمانها را نیز در دستور کار قرار دادیم.

وی در ادامه تصریح کرد : با توجه به تعامل خوب مدیران محترم حوزه وزارتی وزیر محترم جهاد کشاورزی و تلاشهای همکار من در سازمان اسناد و کتابخانه ملی این مهم در استان به مرحله اجرا رسید و اولین کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و روش های صحیح و نوین بایگانی برای مسئولین بایگانی ادارات و سازمانهای تابعه جهاد کشاورزی استان گیلان با حضور استاد پرویز محمد پور از پیشکسوتان ارزشیابی اسناد دولتی کشور و همکاران واحد ارزشیابی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد .

وی افزود : با توجه به اینکه نقاط تولید سند در وزرات جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن زیاداست آموزش روشهای نوین بایگانی اسناد سبب نظم بخشیدن به این مراکز نگهداری اسناد شده و از بهم ریختگی و انباشت اسناد که بعضا سبب آشفتگی در سیستم اداری سازمانها نیز میشود جلوگیری خواهد نمود .

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در خاتمه از برگزاری این قبیل دوره های آموزشی برای مسئولین بایگانی سایر ادارات دولتی استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت : بر آنیم تا تمامی مسئولین بایگانی سازمانهای دولتی استان را با روشهای اصولی و نوین بایگانی آشنا نمود و هرکدام از این عزیزان پس از آموزش همیار همکاران ارزشیابی ما در بایگانی های متبوعه خود باشند .