گزارش تصویری بازدید رئیس کمسیون فرهنگی و اعضاء شورای شهر رشت از سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۹/۴ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۳۸
گزارش تصویری بازدید رئیس کمسیون فرهنگی و اعضاء شورای شهر رشت از سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان
nolink: