همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی ششصد برگ تصویر اسناد قیام جنگل به سازمان اسناد و کتابخان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۹/۲۳ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۳۱
همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی ششصد برگ تصویر اسناد قیام جنگل به سازمان اسناد و کتابخان

 

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان با تأیید این خبر گفت : با پیگیری های به عمل آمده همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی در راستای غنی سازی آرشیو ملی استان گیلان و تسهیل در دسترسی پژوهشگران استان گیلان از اسناد مربوط به تاریخ استان تصویر ششصد برگ از اسناد قیام جنگل به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان انتقال یافت .

وی افزود : این مجموعه بعنوان نخستین گام از طرح بازگرداندن مجموعه بزرگ اسناد تاریخی نهضت جنگل که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود به استان گیلان است و در آینده تلاش خواهیم نمود تا تمامی این اسناد به موطن اصلی خود گیلان باز گردانده شود.

عباس نژاد تصریح کرد : این اقدام جهت آشنایی و کمک بیشتر به محققان و پژوهشگران گیلان است که در حوزه انقلاب جنگل در حال فعالیت می باشند و سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان با اجرای طرح بازگشت اسناد به استان بر آنست تا از مراجعه پژوهشگران به تهران و تقبل هزینه های سنگین مراجعه به مرکز جلوگیری نموده و بستری را فراهم نماید تا ساعات اتلاف وقت پژوهشگران برای مراجعه به سازمان مرکزی در مدیریت گیلان صرف پژوهش برای باز نشناسی این قیام بزرگ گردیده و مدیریت زمان که یکی از واجبات در مرور تاریخ میباشد اجرایی گردد.

وی در خاتمه افزود : امید است با ادامه این موضوع و دسترسی به اسنادبیشتر این قیام ، زوایای پنهان و نقاط کور تاریخی جنبش عظیم جنگل مورد بررسی قرار گرفته و بازیابی شود و شخصیت بزرگ میرزا کوچک خان جنگلی و یاران دلیرش و نیات عالی آنان از این قیام بزرگ برای جهانیان آشکار و سرلوحه زندگی دنیوی و اخروی قرار گیرد .