مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از احیا بایگانی راکد آموزش و پرورش گیلان خبر داد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۲/۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۵
مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از احیا بایگانی راکد آموزش و پرورش گیلان خبر داد.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از احیا بایگانی راکد آموزش و پرورش گیلان خبر داد.

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان از آغاز مرحله عملیاتی احیاء بایگانی راکد آموزش و پرورش استان گیلان خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت : در اولین مرحله از کار ارزشیابی بایگانی راکد سازمانها و ادارات دولتی استان گیلان با توجه به سیر مراحل اداری انجام شده بر آن شدیم تا با توجه به اهمیت بالای بایگانی آموزش و پرورش استان گیلان  ، احیا بایگانی این سازمان را باقید فوریت نسبت به سایر سازمانها در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود : ارزشیابی اسناد از بایگانی اداره کل آموزش و پرورش گیلان هم اکنون آغاز گردیده و پس از آن به بایگانی تمامی نواحی این سازمان در سراسر استان مراجعه خواهیم کرد و امیدواریم که علاوه بر خارج نمودن اسناد فاقد ارزش نگهداری از این بایگانی ها و تخلیه فضای اداری به اسناد ارزشمندی از قبیل پرونده های تحصیلی مفاخر علمی و فرهنگی و هنری گیلان ، شهدا انقلاب و دفاع مقدس و مدال آوران و افتخار آفرینان ورزشی استان دست یافته و آنها را برای ثبت در حافظه ملی گیلان و نگهداری با شیوه های اصولی حفاظت اسناد به گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان منتقل نماییم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود : درسال 1393 سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان موفق به امحاء 200000 کیلو گرم اوراق زائد سازمانهای دولتی به تعداد تقریبی 68 میلیون برگ از پانزده سازمان استان گردید و در همین راستا قریب به 2000 متر مربع از فضای اشغال شده توسط این اسناد به فضای اداری سازمانها بازگشت داده شد.

وی تصریح کرد : از این حجم ارزشیابی قریب به 142000 برگ سند دارای ارزش حفاظت و نگهداری نیز به سازمان انتقال یافت و هم اکنون پس ازسیر مراحل پیش آرشیوی و فهرست نویسی در مرحله ضد عفونی شدن و حفاظت دائم در گنجینه آرشیو ملی گیلان است .

وی در خاتمه صحبت های خود افزود : در سال جاری با توجه به حجم بالای در خواست های ادارات دولتی استان مبنی بر احیاء بایگانی هایشان بر آنیم تا برنامه ریزی مدون و مساعی بیش از پیش همکاران واحد ارزشیابی حجم احیاء بایگانی ها را به دوبرابر سال 93 در استان برسانیم .