بازدید مدیرکل بازرسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج . ا . ا از مدیریت گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۲/۲۲ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۱
بازدید مدیرکل بازرسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج . ا . ا از مدیریت گیلان

بازدید مدیرکل بازرسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج . ا . ا از مدیریت گیلان

 

روز یکشنبه 20/2/94 اقای شریفی مدیرکل بازرسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا به همراه آقای اسماعیلی با حضور در مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان از بخش های مختلف بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات سازمان و کارکنان آن قرار گرفتند .

در این بازدید مدیرکل بازرسی با دیدار جداگانه با هریک از پرسنل سازمان به بررسی جزء به جزء مسائل و مشکلات پیشروی کارکنان این مدیریت پرداخت و چگونگی سیر فعالیت مدیریت گیلان را در سالهای گذشته و 2 ماه سپری شده در سال جاری از لحاظ پیشبرد اهداف سازمانی و انجام صحیح وظایف ذاتی مورد ارزیابی قرار داد .