در هشتمین جلسه اندیشگاه مطرح شد: تعارض را باید در زندگی با تعامل موثر مدیریت کنیم


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۴/۸ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۵۲
در هشتمین جلسه اندیشگاه مطرح شد: تعارض را باید در زندگی با تعامل موثر مدیریت کنیم

هشتمین جلسه اندیشگاه با محوریت مهارت های رفتاری در سبک زندگی اسلامی با حضور اعضاء و سخنرانی مدیرعامل موسسه پیشگامان تمدن و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

سید رضا ثابت قدم مدیرعامل موسسه پیشگامان تمدن و فرهنگ اسلامی در این جلسه اظهار داشت: درست رفتار کردن در زندگی یک لازمه و اصل مهم می باشد که قصد ما از برگزاری چنین جلساتی رسیدن به این هدف می باشد. یکی از راه های رفتار درست این است که تعارض سازنده داشته باشیم. تعارض در ظاهر به معنی اختلاف نظر بین دو نفر می باشد درصورتی که تعارض پدیده ای برای رسیدن به هدف هم می تواند باشد. به طور خلاصه تعارض دو وجه مثبت و منفی دارد.

وی افزود: تعارض‌ جزئی‌ طبیعی‌ و عادی‌ از زندگی‌ روزمره‌ ما و واقعیتی‌ است‌ که‌ بشر در طول‌ تاریخ‌ با آن‌ آشنا بوده‌ ولی‌ متأسفانه‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ مدیریت‌ صحیح‌،بیشتر به‌ ستیزه‌ جویی‌ و دشمنی مبدل‌ شده‌ است‌. لذا امروز افراد پیشینه‌ ناخوشایندی‌ از آن‌ دارند وبه‌ تعارض‌ به‌ عنوان یک‌ پدیده‌ منفی‌ نگاه‌ می‌کنند. تعارض‌ زمانی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ دو یا چند نفر از افراد  به دلیل کسب منافع و امتیاز بیشتر یا ایجاد مانع برای رسیدن فرد دیگر به هدفش در مقابل‌ یکدیگر قرار گیرند. درحالی‌ که‌ تعارض‌ لزوما امری‌ منفی‌ نیست.

ثابت قدم ادامه داد: تعارض بسیاری‌ اوقات‌ امری‌ مثبت‌ وسازنده‌  می باشد زیرا منجر به‌ تبیین‌ مسایل‌ و مشکلات‌ شده و افراد را در حل‌ اموری‌ که‌ برای‌ آنها اهمیت‌ دارد درگیر کند موجب‌ ارتباطات‌ می شود به‌ افراد در توسعه‌ و ادراک‌ و مهارتشان‌ کمک می‌کند و موجب‌ ایجاد مشارکت‌ در میان‌ افراد از طریق‌ یادگیری‌ بیشتر درباره‌ یکدیگر می شود.

مدیر مدیرعامل موسسه پیشگامان تمدن و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: لازمه اینکه بتوانیم تعارض را در زندگی خوب مدیریت کنیم این است که ادرک، نگرش و بینش را بشناسیم تا درست رفتار کردن در محیط را بدانیم. ادراک برداشت ما از محیط است، نگرش ارزیابی و نظر ما از موضوع  می باشد و بینش همان نقشه راه برای رسیدن است( بینش زمانی اتفاق می افتاد که اعضای گروه از هم نظر باشند یا نگرش انها به هم نزدیک شده باشد ) و نیاز به طرح و برنامه دقیق دارید. شناخت کامل ادراک، نگرش و بینش به ما کمک می کند که ارزش ها را بشناسیم تا بتوانیم در زندگی به هدف خود برسیم.

وی در ادامه گفت: در بسیاری از محاوره ها، افراد بدون توجه به درک و منظور اصلی یکدیگر صحبت می کنند. در صورتی که ابتدا باید درست منظور طرف مقابل را درک کنیم و سپس با هم بحث و محاوره کنیم. درست پرسیدن، به هدایت بحث و صرفه جوئی زمان کمک می کند. وقتی درست بپرسیم، وقتی خشم و استرس و تعارض را با تعامل موثر و بازخورد دادن، مدیریت کنیم، حتماً بحث کردن مفید است. بیائید بیشتر بپرسیم، بهتر پاسخ دهیم، نظر مخالف را درک کنیم و به تعامل بیشتر بها دهیم.

ثابت قدم تصریح کرد: برای اینکه در زندگی و روابط اجتماعی خود دچار تعارض نشویم و بتوانیم آن را از روش مثبت هدایت کنیم باید ارزش های خود را بدانیم. ارزش ها اصولى هستند که به ما کمک میکنند که تصمیم بگیریم که چه کارى درست و چه کارى غلط است. در حقیقت ارزش ها یک نوع اعتقاد درونى هستند که در طى امور و رفتارهاى روزمره در ما تثبیت میشوند و چیز هایى هستند که براى فرد مهم بوده و مورد علاقه اوست.

وی در پایان گفت: ارزش چیزى است که ما موافق یا مخالف آن هستیم. اغلب کسانى که بر اساس ارزشهاى خود تصمیم می گیرند عملکرد بهترى نسبت به تصمیم خود دارند؛ در حالیکه کسانى که تصمیماتى بر خلاف ارزش هاى خود مى گیرند اغلب ناراحت و پشیمان از تصمیم خود هستند. بنابراین مهم است که تصمیمات خود را و زندگى شخصى خود را بر پایه ارزش هاى خود بنا نهاده تا به یک هدف در زندگی برسید.