اولین نشست انجمن صنفی حسابداری گیلان در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۵/۱۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۴۳
اولین نشست انجمن صنفی حسابداری گیلان در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد

اولین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری استان گیلان با حضور اعضای این انجمن در سالن همایش سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

در ابتدا این نشست ، خانم عباس نژاد دبیر انجمن ضمن خوش آمد گویی به حضار به بیان اهداف و برنامه های انجمن پرداخت.

در ادامه جلسه ابوذر امیدی ،رییس هیات مدیره انجمن مذکور  با اشاره به اینکه هر انجمنی باید با همکاری اعضا آن انجمن به رشد و پیشرفت برسد،از حضار درخواست نمود که پیرامون فعالیت های انجمن نظرات و انتقادات خود را ارائه نمایند.

لازم به ذکر است سخنران این جلسه امیر میرزایی از اساتید دانشگاه بود.

منبع :کاسپی نیوز