بازدید مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مدیریت بوشهر


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۴ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۴۲:۱۵
بازدید مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مدیریت بوشهر

روز دوشنبه مورخ 1396/7/17، جناب آقای عبدالمجید حاجبی، مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از مدیریت بوشهر بازدید نمودند. در این سفر یک روزه، ابتدا از مجموعه مخازن اسنادی واقع در موزه نیروی دریایی بوشهر و همچنین زمین واگذار شده به مدیریت جهت احداث ساختمان جدید، بازدید به عمل آمد. سپس در جلسه‌ای که جناب آقای حاجبی با مدیر و کارکنان مدیریت داشتند، مسائل و مشکلات پرسنل مطرح شد و مدیرکل محترم درباره هریک از موارد، راهکارهایی ارائه نمودند و مقرر گردید طبق صورتجلسه تنظیمی، برای حل مسائل مطروحه با اداره کل توسعه منابع انسانی مکاتبه شود.

تصاویر