مرمت ساختمان اسناد و کتابخانه ملی بوشهر


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۴۱:۵۶
مرمت ساختمان اسناد و کتابخانه ملی بوشهر

     با درخواست مدیریت اسناد و کتابخانه ملی بوشهر از استانداری و با هماهنگی با اداره کل برنامه و بودجه استان، تعمیرات بخش‌های کتابخانه، اتاق کتابدار، بخش IT و نوسازی چاه ارت این مدیریت، توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از ماه گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد.

تصاویر