گزارش بازدید مدیر و کارشناسان مدیریت اسناد و کتابخانه ملی بوشهر از اداره کل زندان‌‌ها


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۴۱:۵۶
گزارش بازدید مدیر و کارشناسان مدیریت اسناد و کتابخانه ملی بوشهر از اداره کل زندان‌‌ها

با هماهنگی به عمل آمده و در پی بازدید رئیس و معاونین اداره کل زندان­ها از مدیریت اسناد و کتابخانه ملی بوشهر در سال گذشته، مدیر و کارشناسان بوشهر به دعوت آن مقام­، روز یکشنبه 96/5/1 از بخش­های مختلف بایگانی جاری و راکد و نیز بخش مکانیزه اسناد اداره کل زندان‌ها بازدید کردند.

در جلسه­ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد، مقرر گردید با آمادگی کامل کارشناسان مدیریت و هماهنگی مسئول اسناد اداره کل زندان­ها، در ارزشیابی، امحاء و انتقال اسناد آن اداره کل تسریع به عمل آید.

تصاویر بازدید