بنر بوشهر

مدیریت مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوشهر

بازدید نماینده محترم مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از مدیریت اسناد و کتاب

با هماهنگي‌هاي بعمل آمده توسط مدير اسناد و كتابخانه ملي بوشهر، آقاي عبدالكريم جميري نماينده محترم مردم شريف شهرستان‌هاي بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس شوراي اسلامي مورخ 14/6/1391 از اين مديريت بازديد...