درباره

مجموع بازدیدهای گروهی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران٬ متناسب با نوع تخصص٬ سن افراد٬ فضای کاری و مبدأ بازدیدکنندگان در ۶ گروه اصلی کودکان و نوجوانان٬ دانشگاهیان٬ مدیران٬ متخصصین و گروه های خارجی و عمومی قرار می‌گیرند که بر اساس این دسته‌بندی٬ نوع بازدید ایشان متفاوت خواهد بود.

گروه کودکان و نوجوانان

مدارس٬ گروه‌های فرهنگی- تربیتی و نهادهای مربوطه که مخاطبین کودک و نوجوان دارند، می‌توانند از این فرایند بازدید بهره مند شوند. بازدید این گروه سنی از تالار کودکان و نوجوانان آغاز می‌شود. برنامه‌های پیش‌بینی شده در این تالار که پذیرای گروه سنی۷ تا ۱۴ سال می‌باشد٬ شامل موارد زیر است:

۱- کتاب‌گردی (گشتن در تالار کودک و نوجوان، تماشا٬ تورق و انتخاب کتاب و وسایل کمک آموزشی)

۲- کتابخوانی (انتخاب و مطالعة کتب موجود، شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی، کتابخوانی جمعی توسط کتابداران برای گروه سنی «الف» )  

۳- کارگاه کتابداری (آموزش ضوابط و قوانین سازمان اسناد و کتابخانه ملی٬ آموزش کتابشناسی و مبحث شناسنامه کتاب٬ آموزش اصول مرجع یا مرجع شناسی و آموزش حفاظت و نگهداری از کتاب‌ها)

پس از بازدید کامل و گذر از برنامه های فوق٬ فیلم مستندِ معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سالن استاد انوار برای بازدیدکنندگان اکران خواهد شد. در ادامه گروه از بخش ِکتابخانه عمومی بازدید خواهد کرد و بعد از آن در آستان ِ افتتاحیه با ماکت ساختمان کتابخانه٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی که از آثار هنری و اهدایی به کتابخانه‌ی ملی است٬ آشنا می‌شود.  

تالار رودکی (ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین) با وسایل و تجهیزاتِ خاصِ خود٬ مقصد بعدی ما در این مسیر است. پس از خروج از این تالار، فرایند جستجو و پذیرش درخواست‌های مراجعین به همراه توضیحات کاملِ راهنما به اطلاع گروه خواهد رسید. گذر رؤسا و نام‌آوران٬ مخاطبان را با تاریخ ِتأسیس کتابخانه ملی (۱۳۱۶) و چهره های شاخص آن دوران آشنا خواهد کرد.

بازدید با فاصله از تالار تخصصی به دلیل حساسیت‌های محیطی بخش بعدی مسیر گروه خواهد بود و پس از آن در طبقه -۱ از تالار پیایندها (نشریات) و تالار منابع غیرکتابی که از تالارهای تخصصیِ کتابخانه ملی با منابع متنوع است٬ بازدید ادامه می‌یابد.

«موزة میراث مکتوب و مستند ایران» آخرین ایستگاه گروه ما در این فرایند است که در آن بخشی از شاخص‌ترین آثار کتابی و غیرکتابی به نمایش گذاشته شده است.

گروه دانشگاهیان

دانشجویان٬ اساتید دانشگاهی و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این فرایند بازدید قرار خواهند گرفت.

بازدید این گروه با حضور در سالن استاد انوار و تماشای مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران٬ آغاز می شود. تالارهای ایرانشناسی و اسلام شناسی و مطالعات زنان نخستین بخش‌ها جهتِ بازدیدِ این گروه‌های دانشگاهی است. پس از آن گروه از تالار کودکان و نوجوانان دیدن خواهد کرد و با فضای اختصاصی این بخش آشنا می شوند.

آستانِ افتتاحیه که شامل بازدید از: ماکت ساختمان کتابخانه٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی به عنوان بخشی از آثار اهدایی به سازمان است که مرحله‌ی بعدی مسیرگروه می‌باشد. در ادامه‌ی مسیر، تالار رودکی(ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین)، تالار جستجو و پذیرش و گذر رؤسا و نام آوران٬ بخش‌های قابل توجه خواهند بود که در آنها اطلاعات کارشناسی هر بخشی ارائه و با رؤسا و چهره‌های نام‌آور کتابخانه از آغازِ تأسیس تاکنون٬ آشنا خواهند شد. پس از آن ضمن بازدید کوتاه و با فاصله از فضای کلی ِ تالار تخصصی به دلیل حساسیت‌های محیطی و الزام سکوت کامل در آن بخش، مسیر بازدید در طبقه‌ی -۱ ادامه خواهد یافت. در انتها با حضور در تالار پیایندها (نشریات)٬ منابع غیرکتابی، رقومی و «موزه میراث مکتوب و مستند ایران» که در آن شاخص‌ترین منابع کتابی و غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است، بازدید به پایان خواهد رسید.

گروه عمومی

افراد و گروه‌های مستقل٬ تشکل‌های فرهنگی٬ علمی و اجتماعی می‌توانند با ارائه‌ی درخواست مربوطه، از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید به عمل آورند.

در ابتدای بازدید این گروه، فیلم مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران به منظور آشنایی کلی با اهداف و تاریخچه‌ی سازمان اکران خواهد شد. مبدأ از تالار «کتابخانه عمومی» آغاز و در ادامه‌، گروه از تالار ایرانشناسی و اسلام شناسی٬ تالار مطالعات زنان و  تالار کودکان و نوجوانان دیدن خواهند کرد. با حضور در آستانِ افتتاحیه که شامل: ماکت ساختمان کتابخانه ملی٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی است، به تالار رودکی(ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین) خواهند رسید و پس از ارائه‌ی توضیحات ِنحوه‌ی جستجوی منابع و پذیرش آنها٬ گروه در گذر رؤسا و نام‌آوران با چهره‌های شاخص کتابخانه‌ی ملی از آغازِ تأسیس تاکنون٬ آشنا خواهند شد. بعد از آن ضمن بازدید بافاصله به دلیل حساسیت‌های محیطی از تالار تخصصی و شنیدن توضیحات راهنما٬ به تالار پیایندها‌(نشریات)٬ منابع غیرکتابی و رقومی واقع در طبقة -۱ خواهند رسید. در پایان «موزه کتاب و میراث مستند ایران» با نمایشگاهی از آثار ارزشمند و منابع مختلف، مقصد نهایی گروه بازدیدکنندگان خواهد بود.

بازدید تخصصی

کتابداران وآرشیویست‌ها در قالب گروه‌های دانشگاهی یا سازمانی، همچنین دانشجویان، اساتید و مهندسان رشته‌های معماری و ساختمانی با همراهی کارشناسان متخصص از هر بخش، بازدید‌های تخصصی خواهند داشت.

بازدید کتابداران: بازدید این گروه از بخش‌های تخصصی ِشاپا٬ فیپا٬ شابکا٬ پردازش منابع کتابی و غیرکتابی، نمایشگاه منابع غیرکتابی آغاز و توضیحات در این بخش‌ها توسط کارشناس متخصص داده خواهد شد، سپس با حضور در سالن استاد انوار و تماشای مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران٬ ادامه می یابد. تالارهای ایرانشناسی و اسلام‌شناسی و مطالعات زنان از بخش‌های تخصصی بازدید‌ است. پس از آن گروه از تالار کودکان و نوجوانان دیدن خواهند کرد و با فضای اختصاصی این بخش آشنا می شوند. آستانِ افتتاحیه که شامل بازدید از: ماکت ساختمان کتابخانه٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی به عنوان بخشی از آثار اهدایی به سازمان است، مرحله‌ی بعدی مسیرگروه می‌باشد. در ادامه‌ی مسیر، تالار رودکی(ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین)، تالار جستجو و پذیرش و گذر رؤسا و نام آوران٬ بخش‌های قابل توجهی خواهند بود که گروه با رؤسا و چهره‌های نام‌آور کتابخانه از آغازِ تأسیس آن تاکنون٬ آشنا خواهند شد. پس از آن ضمن بازدید کوتاه و با فاصله از فضای کلی ِ تالار تخصصی به دلیل حساسیت‌های محیطی و الزام سکوت کامل در آن بخش، مسیر بازدید در طبقه‌ی -۱ ادامه خواهد یافت. در انتها با حضور در تالار پیایندها (نشریات)٬ منابع غیرکتابی، رقومی و «موزه میراث مکتوب و مستند ایران» که در آن شاخص‌ترین منابع کتابی و غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است، بازدید به پایان خواهد رسید.

 

بازدید معماران: فرایند بازدید برای دانشجویان٬ اساتید و پژوهشگران رشته‌های معماری٬ با همراهی کارشناسان متخصص در این زمینه صورت خواهد گرفت. پس از اکران فیلم مستند معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سالن استاد انوار٬ گروه از آبنمای مُسَقَف بازدید خود را آغاز خواهند کرد. مسیرِ پیش رو شامل مکان‌های: آبنمای اصلی میدان‌گاه٬ کافه و نمازخانه٬ سالن‌های همایش٬ تالار کودکان ونوجوانان٬ لابی ِ تالارهای تخصصی٬ مخازن تالارها٬ سیستم کنترل هوشمند مدیریت ساختمان BMS و اتاق کتاب‌بَر طبقه‌ی ۲-٬ موتورخانه و تأسیسات (طبقه -۴) خواهد بود. در پایان، گروه از موزه «میراث مکتوب و مستند ایران» و نمایشگاهی مشتمل بر آثار شاخص و منابع ارزشمند کتابی و غیرکتابی دیدن خواهند کرد.

گروه مدیران

مدیران دستگاه‌های دولتی٬ بخش‌خصوصی و مردم‌نهاد می‌توانند متناسب با مدت زمان پیشنهادی خود از بخش‌های مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید به عمل آورند.

مدیران با حضور در آستان افتتاحیه و بازدید از ماکت ساختمان کتابخانه ملی ایران٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی به عنوان بخشی از آثار اهدایی خاص به سازمان با بخش‌های مختلف تالارهای تخصصی از جمله تالار رودکی(ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین)، فرایند جستجوی منابع و پذیرش آنها٬ گذر رؤسا و نام‌آوران٬ تالار‌های پیایندها و منابع غیرکتابی در طبقه‌ی -۱ از موزه‌ی «میراث مکتوب و مستند ایران» و آثار شاخص آن دیدن خواهند نمود. در صورت امکان افزایش زمان پیشنهادی گروه٬ تالارهای عمومی، ایرانشناسی‌و‌اسلام‌شناسی٬ مطالعات زنان٬ کودکان و نوجوانان و... به فرایند بازدید افزوده خواهد شد.

گروه میهمانان خارجی

 پژوهشگران٬ دانشجویان٬ مسافران و جهانگردان غیرایرانی می‌توانند از این فرایندِ بازدید جهت آشنایی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ملی ایران بهره‌مند شوند.

ابتدا فیلم مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران به زبان انگلیسی در سالن استاد انوار به منظور آشنایی‌کلی با اهداف و وظایف سازمان٬ اکران خواهد شد. از اولویت‌های بازدید برای میهمانان خارجی٬ تالار ایراشناسی و اسلام‌شناسی خواهد بود. پس از توقف در این تالار٬ سری به تالار کودکان و نوجوانان خواهیم زد. آستان ِافتتاحیه (ماکت ساختمان کتابخانه، کتاب فلزی خیام، قرآن بزرگ یزدجردی)٬ تالار (ویژه‌ی نابینایان٬ کم بینایان و معلولین)٬ تالار جستجو و پذیرش٬ پیایندها (نشریات)٬ منابع غیرکتابی و رقومی٬  از مکان‌های دیدنی و حائز‌اهمیت در این بازدید است. این بازدید با همراهی راهنمای مسلط به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۰ - ۹:۱۱:۴