سازمان اسناد وکتابخانه ملی برجسته ­ترین قطب ساماندهی شبکه دانش در منطقه با اتکا بر مجموعه ها، متخصصان و مشارکت­ها برای بسط دانش در جامعه درافق 1404 باشد. 
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۹:۷:۱۹