از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

23م اردیبهشت ماه 1307ش . تهیه و اعلام نخستین آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در سال هاي دور در تهران، درشكه، كالسكه، واگن اسبي، قاطر و الاغ از جمله وسايل نقليه عمومي و خصوصي به شمار مي‌رفت و تهران داراي چهار خط بود كه كليه خطوط به محله‌ي بازار ختم مي‌شد.

همزمان با فعاليت ماشين دودي، كالسكه بخار و اتومبيل نيز وارد شهر تهران شد. اولين اتومبيل متعلق به مظفرالدين شاه قاجار بود كه توسط يك راننده‌ي فرانسوي هدايت مي‌شد. پس از اين تاريخ به تدريج بر تعداد اين اتومبيل‌ها افزوده شد و خانواده‌هايي چون فرمانفر، قوام، وثوق الدوله، امين‌الضرب و تعدادي از سفرا نيز با اتومبيل در شهر رفت و آمد مي‌كردند. با وجود افزايش تعداد وسايل نقليه هيچ‌گونه مقرراتي براي انتظام بخشيدن عبور ومرور اين وسايل موجود نبود بنابراين در سال 1292ش. با ايجاد سازماني به نام نظميه (شهرباني) شعبه‌اي به نام «عبور  مرور» در آن شكل گرفت كه بر امور مربوط به وسايل نقليه نظارت مي‌كرد.  در 23م ارديبهشت ماه 1307ش. علائم مربوط به راهنمائي و رانندگي در شهر نصب شد و هنگامي كه سرتيپ بوذرجمهري شهردار تهران بود براي ايجاد نظم در مسائل رانندگي نخستين آيين‌نامه در اين خصوص منتشر شد. با گذشت ماه‌ها از  نصب علائم راهنمائي و رانندگي در سطح شهر اين علائم براي رانندگان و همچنين مردم، عجيب به نظر مي‌رسيد، اما شهرداري با صدور بيانيه‌يي، پيروي رانندگان از اين علائم را خواستار بود. وجود اين قوانين سخت‌گيرانه اگرچه تهران را اندكي از آشفتگي ناشي از تردد وسايل نقليه رهائي بخشيد، اما حضور مداوم درشكه‌ها، حيوانات باربر و انواع اتومبيل اين شهر را به يك شهر بي‌نظم تبديل كرده بود. تا اينكه در سال 1308ش. دولت تصميم به برچيدن واگن اسبي گرفت و اولين بار به فكر تاسيس يك سرويس حمل و نقل عمومي براي شهر تهران افتاد و پيرو آن تعدادي اتوبوس از خارج خريداري شد. ولي تا حدود سال1320ش. درشكه‌ها همچنان جزء وسايل نقليه تهران محسوب مي‌شدند اما افزايش وسايل نقليه موتوري نيز آهنگي سريع‌ پيدا كرده بود به طوري كه در سال1333ش. آمار وسايل نقليه كشور 80100 دستگاه اعلام شده و اين امر باعث شد كه در سال 1347ش. پليس راه ژاندارمري براي كنترل تردد اتومبيل‌ها در خارج شهر نيز تأسيس شود. در سال 1347ش. پليس راه ژاندارمري در تهران تاسيس شد. و در سال 1353ش. امور راهنمائي و رانندگي تهران طبق قانون به شهرداري واگذار گرديد و در سال 1370ش. با اجراي طرح ادغام نيروهاي انتظامي سازمان راهنمائي و رانندگي، پليس راه و ژاندارمري با يكديگر ادغام شدند و پس از مدتي معاونت راهنمائي رانندگي و حمل ونقل ناجا شكل گرفت.

اين معاونت ضمن نظم بخشيدن به عبور و مرور و اجراي مقررات راهنمائي و رانندگي در سطح كشور تلاش مي‌نمايد كه از بروز حوادث و تصادفات رانندگي در راه‌هاي درون شهري و برون شهري جلوگيري نمايد و با اعمال قانون مجازات، رانندگان متخلف و انجام ساير اقدامات كنترلي، امنيت ترافيكي را در معابر حاكم سازد.

اين سند تصويري ندارد