از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس
در خصوص روز ملي خليج فارس


موسيقي :

سمفوني خليج فارس


 مقالات :


1. اقتداري، احمد: خليج فارس و نام آن، كانون وكلا،‌ج16 ش94: 65-76

2. بديعي، ربيع: چند نكته درباره خليج فارس. ادبيات تهران. 24(1356)ش1/2: 119-126

3. جمالزاده، محمدعلي: نام خليج فارس، يغما، س17: 351-353

4. محيط طباطبائي، محمد: جزر و مد سياسي در خليج فارس، دوره2 ش11: 13-25

5. مشكور، محمدجواد: ارجوزة بر العرب و العجم في الخليج فارس للملاح العربي احمدبن ماجد النجدي. ادبيات تهران. 23(1355)ش3: 43-52

6. محيط طباطبائي، محمد: خليج فارس و خليج عربي، يغما، سال15: 301-308

7. مشكور، محمدجواد: خليج فارس و نام آن در طول تاريخ. بررسيهاي تاريخي. 11(1355) ش6: 83-106

8. ثمره، يدالله: ابن حوقل و بحر فارس. وحيد. 10(1351): 105-114

9. امام شوشتري،‌ محمدعلي: درياي مكران و پارس يا درياي عمان. بررسيهاي تاريخي. جلد3. ش2(1347): ص3-18.

10. لاكهارت، لارنس: خليج فارس دروازه جنوبي ايران. ترحمه علي جواهر­كلام. جهان­نو. ش5(مهر1325): ص278-281.

11. نفيسي، سعيد: خليج فارس در متون يوناني و لاتين و تازي. نشريه وزارت امور خارجه. دوره2. ش8(آذر1337): ص.6-11.

12. امام شوشتري، محمدعلي: خليج فارس و باستاني­ترين فانوسهاي دريايي جهان. باستان­شناسي و هنر ايران. ش5(بهار و تابستان1349): ص.14-17.

13. عاطفي، حسن: درباره نقشه­ هاي قديم خليج فارس. بررسيهاي تاريخي. جلد3. ش2(1347): ص19-24. 
 
 
اين سند تصويري ندارد