از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

20 مهر . روز ملی کاهش اثرات بلاهای طبیعی
سيل، در حقيقت افزايش ارتفاع آب رودخانه و مسيل و بيرون زدن آب از آن و اشغال بخشي از دشت‌هاي حاشيه‌ي رودخانه است كه ممكن است با غرقاب كردن منطقه، باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان‌ها و تأسيسات عمومي شود و تلفات انساني و دامي به همراه داشته باشد. در مواردي هم سيل ممكن است ناشي از افزايش سطح آب درياچه‌ها و يا دريا باشد كه در اين موارد، جريان بادهاي شديد تأثير زيادي خواهد داشت. كشور ايران، در عرض جغرافيائي ۲۵ تا ۴۰ درجه‌ي شمالي، در منطقه‌ي تأثير هواي پرفشار مجاور حاره‌اي، يعني در نوار خشك و بياباني واقع شده است.
لذا سراسر كشور، مي‌‌بايست تحت تأثير هواي پرفشار، فقط داراي آب و هواي خشك، بياباني و كم باران مي‌‌شد؛ اما در طول دوره‌ي تكامل كره‌ي زمين، دو پديده اتفاق افتاده كه در پي آن، ايران داراي انواع مختلف آب و هواها شده است؛ يكي خشك شدن درياها، ولي باقي ماندن يك دريا در شمال و يك دريا در جنوب كشور، و ديگري چين خوردگي و كوهستاني شدن و بويژه پديد آمدن رشته كوه‌هائي مانند البرز، زاگرس و كوه‌هاي مركزي. اين عوامل در اين عرض جغرافيائي، سبب به وجود آمدن آب و هواي معتدل مرطوب در شمال، گرم مرطوب در سواحل و جزاير جنوب، مناطق پرآب و باران در غرب، آب و هواي سرد قطبي در ارتفاعات و خلاصه، آب و هواي خشك و بياباني كم آب و باران در بخش‌هاي مركزي و جنوب شرقي، در كشور شده‌ است.
پديد آمدن شرايط طبيعي مذكور در اين عرض جغرافيائي، سبب شده تا در سراسر كشور، چه مناطق مرطوب و چه خشك، به هنگام بارندگي، سيلاب‌هاي شديدي جاري شود و رودهاي طغياني، ضمن وارد آوردن خسارات زياد جاني و مالي، با ريختن به خارج از كشور، به درياهاي شمال و جنوب، كويرها و باتلاق‌ها و درياچه‌هاي داخلي، از دسترس خارج شوند. بدين طريق اين نعمت بزرگ خدا يعني بارندگي بيشتر به صورت عاملي زيان‌بخش يا بلاي طبيعي عمل مي‌كند و هدر مي‌‌رود. علل عمده‌ي جاري شدن سيل و طغيان رودها و زيان‌بخش واقع شدن آن در كشور ما، عبارت‌ است از: تند و شديد بودن بارندگي، كمبود يا نبود پوشش گياهي در ارتفاعات، خشك بودن خاك، تند بودن شيب كوه‌ها، سريع آب شدن برف‌ها در بهار به دليل افزايش گرماي هوا و كوتاه بودن فاصله‌ي آبخيز (كوه‌ها و ارتفاعات) تا آبريز (حوضه‌ي انتهائي رودخانه‌ها).
بر اثر اين عوامل است كه همه‌ساله در نقاط مختلف كشور، مشكلات ناشي از طغيان رودها مشاهده مي‌‌شود.
     تخريب پلها، جادهها، زمينهاي كشاورزي، چاهها و قناتها، بندها و سدها و منازل مسكوني، ازدياد ناقلان (مالاريا)، آلودگي آب، از ميان رفتن محصولات و حيوانات اهلي در اثر سوء تغذيه، و آسيب رسيدن به مكانهاي بهداشتي و ارتباطي، از جمله‌ي مهمترين خسارات سيل است.
 ساخت سدها، از جمله‌ي كارهائي است كه بشر براي مهار كردن مقدار آب روي زمين، مي‌تواند انجام دهد. با كمك سدها مي‌توان تعيين كرد كه چه مقدار آب به داخل رودخانه ها جريان يابد و در عين حال نيروي برق نيز از طريق آن توليد شود .
بشر، تاكنون با وجود پيشرفت‌هاي بي‌شماري كه در دانش شهرسازي و جلوگيري از بلاهاي طبيعي داشته، هنوز نتوانسته است راهكار مناسب و كارآمدي براي جلوگيري از اين پيشامد طبيعي پيدا كند روش‌هاي اصلي مهار سيلاب، از زمان‌هاي دور به كار گرفته شده است كه شامل احياي جنگل‌ها، احداث سيل‌بندها، سدها، مخازن و آبراه‌‌هاي سيلاب‌بر مي‌باشد.
اين سند تصويري ندارد