از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازتاب انقلاب در روزنامه های 57 ( کاریکاتورهای دوران انقلاب )
انقلاب اسلامي سبب رشد و شكوفايي هنر بويژه هنر كاريكاتور بود. انتشار كاريكاتور در روزنامه ها و مطبوعات باعث شد تا مردم نيز با اين هنر بيشتر آشنا و مأنوس شوند. در طي قرنها هميشه زبان و بيان طنزآميز راهي براي طرح مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده است. به تدريج هنرهاي ديگر از قبيل شعرو موسيقي و ... نيز براي بيان مسائل و خواسته ها شكل گرفت. كاريكاتور ايران بويژه در مطبوعات پس از رويداد پيروزمندانة انقلاب اسلامي، نقشي والا و بالا داشته است؛ آنجايي كه هنرمند كاريكاتوريست يك اتفاق به ظاهر سادة سياسي را، با بياني موجز و مرموز، خطري بزرگ ميبيند، بيشك اهميت و قابليت اين هنر پيش از بيش آشكار ميگردد.
اين سند تصويري ندارد