از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازتاب انقلاب در روزنامه های 57 ( جمهوری اسلامی )
مردم ايران اسلامي اگرچه در طول مبارزات انقلابي خود شعار استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي را در سرلوحه شعارهاي خود قرار داده و به اين ترتيب با فريادهاي خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهوري اسلامي اعلام كرده بودند اما جهت تثبيت ثمره مبارزات اسلامي خود در روزهاي دهم و يازدهم فروردين 58 با حضور در پاي صندوقهاي راي به حكومت «جمهوري اسلامي» راي قاطعي دادند.
برنامه‌ريزي و تصويب قوانين مربوط به رفراندوم تعيين شكل حكومت ايران بر عهده شوراي انقلاب بود . اين رفراندوم ، هم به آن دليل كه رفراندوم شكل‌گيري نظام بود و هم به سبب آن كه اولين رفراندوم عمومي ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود ، اهميت فراواني داشت و به همين دليل ، تصويب قوانين مربوط به آن نيز ، داراي اهميت بسيار بود .
براساس قانون مصوب شوراي انقلاب ، در هر برگ رأي ، حروف رأي موافق ( آري ) با رنگ سبز و حروف رأي مخالف (نه ) با رنگ قرمز چاپ شده بود . بخش بالاي اين دو قسمت كه حروف آن به رنگ قرمز بود ، تعرفه رفراندوم بود و رأي دهندگان ، پس از دريافت برگ رفراندوم ، نظر خود را به صورت مخفي براي يكي از دو حالت اعلام مي‌كردند.
روز ۱۲ فروردين در تقويم ايران روز جمهوري اسلامي نامگذاري شده و تعطيل رسمي است. در اين روز نتايج همه‌پرسي نظام جمهوري اسلامي در ايران (راي آري ۹۸٫۲ درصد) اعلام شد.
اين سند تصويري ندارد