از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازتاب انقلاب در روزنامه های 57 ( پیروزی انقلاب )
امام پس از چند روز كه از ورودش به ايران مي گذشت،با مشورت شوراي انقلاب كه از قبل به وسيله ايشان در تهران تشكيل شده بود،مهندس مهدي بازرگان را در پانزده بهمن 57 به نخست وزيري منتخب برگزيد تا با تشكيل دولت موقت مقدمات تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي را فراهم كرده انتخابات براي برگزيدن نمايندگان مردم را برگزار كند.
سرانجام،در روز 21 بهمن به دنبال درگيري در پادگان نيروي هوايي و حمله لشكر گارد به پرسنل انقلابي،مردم به ياري انقلابيون آنجا شتافتند و با فرمان امام حكومت نظامي را ناديده گرفته و با سلاحهاي گرم يكي پس از ديگري،سنگرهاي باقيمانده ي رژيم شاه را به تصرف خود درآوردند و در سپيده دم 22 بهمن فجر پيروزي دميد و نظام اسلامي برقرار شد.
اين سند تصويري ندارد