از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازتاب انقلاب در روزنامه های 57 ( تظاهرات )

تنشها و نارضايتي‌ها، با بازتر شدن فضاي سياسي در سال 1356 كه به دليل فشارهاي دولت آمريكا و نهادهاي مدافع حقوق بشر صورت پذيرفته بود، خود را نشان داد و از پاييز و زمستان همان سال به شكل تظاهرات خياباني نمود يافت.
رويدادهايي چون فاجعه آتش‌سوزي سينما ركس آبادان و كشته شدن معترضان در برخي از تظاهرات‌ها (از جمله در واقعه جمعه سياه در شهريورماه) توسط نيروهاي حكومتي تنها موجب تشديد اعتراضات و از دست رفتن امكان مصالحه شد. ركود اقتصادي به وقوع اعتصابات گسترده و پيوستن طبقه كارگر به تظاهرات‌ها و در نتيجه فلج شدن اقتصاد كشور انجاميد. با پيوستن كارگران و همچنين تهيدستان شهري به تظاهرات‌، دامنه اعتراضات از ده‌ها هزار نفر به صدها هزار و حتي ميليونها تن رسيد.
درروزعيد فطرسال57 نيزمردم در بسياري از شهرهاي ايران پس از نماز عيد تظاهرات كردند. در اين ميان از همه جالب توجه تر، تظاهرات عظيم ميليوني مردم تهران بود كه از صبح تا ساعت 4 بعداز ظهر ادامه داشت و از نظر كثرت جمعيت و وحدت كلمه مردم و مخالفت صريح با شاه تا آن زمان بي نظير بود.
اين سند تصويري ندارد