از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازتاب انقلاب درروزنامه های 57 ( حکومت نظامی )

اول رمضان( 25 مرداد 1357) ، دولت آموزگاربراي كنترل اوضاع در سطح كشور بخصوص در استانهايي كه افراد خارجي در آن حضور بيشتري دارند در چند شهر اصفهان،نجف آباد،شهرضا و همايون شهر حكومت نظامي و منع رفت و آمد اعلام كرد.
  دولت بختيار نيز زمان حكومت نظامي را افزايش داده و حكومت نظامي را از ساعت 4 بعدازظهر اعلام نمود. كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين ممنوعيت لغوشد.اين سند تصويري ندارد