از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور در بیست و هفتم دی ماه سال 1341

ناحيه‌اي را كه از درخت‌هاي انبوه پوشيده باشد، جنگل مي‌نامند. با توجه به مفهوم و كاركرد جنگل، بايد گفت كه اين نعمت خدادادي، داراي فوايد بي‌شماري است. غذاي شمار زيادي از انسان‌ها، از جنگل‌ها تأمين مي‌شود.
همچنين نوع كاركرد اين پديده در قالب عمليات فتوسنتز، باعث جذب گاز دي اكسيد كربن و تبديل آن به اكسيژن مي‌شود. جنگل هوا را معتدل مي‌كند، ميزان بارندگي را افزايش مي‌دهد، از آسيب بادهاي سخت مي‌كاهد، هواي پيرامون خود را پاك و آن را براي تنفس مناسب مي‌سازد. از گرماي پيرامون خود مي‌كاهد، از فرسايش خاك جلوگيري مي‌كند و به دليل ايجاد پيوستگي ميان ذرات خاك، در حفظ اين عنصر طبيعي تأثيرات مثبتي به جا مي‌گذارد.
دانشمندان علم جنگل‌باني، صفات و خصوصيات بارزي براي جنگل‌ها قائل شده‌اند تا بتوان آن‌ها را از ديگر نباتات موجود و مورد استفاده‌ي بشر در روي زمين تميز داد. آن‌ها معتقدند كه درختان جنگلي از ابعاد زيست شناسي، اقتصادي و قضائي، داراي صفات مشخصي هستند كه نباتات ديگر فاقد آن مي‌باشند.
با توجه به اين‌كه جنگل خود به خود تشكيل يافته و بدون دخالت بشر به زندگي خود ادامه مي‌دهد، مالكيت خصوصي در آن مصداق پيدا نمي‌كند و جزو ثروت عمومي هر كشوري به شمار مي‌رود، به همين سبب، از بعد قضائي اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
جنبه‌ي قضايي اين پديده‌ي طبيعي، عامل مهمي است كه ملي شدن جنگل‌ها را در هر كشوري به دنبال داشته است.
سرزمين ايران، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، داراي جنگل‌هاي متنوعي بوده كه با توجه به نوع آب و هوا و اقليم كشور، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. در كشوري كه با اقليمي خشك مواجه است، وجود چنين پديده‌اي همچون گوهري است كه مي‌بايد آن را حفظ كرد و در جهت گسترش آن، نهايت كوشش خود را به كار بست.
يكي از كوشش‌ها، ملي كردن اين ثروت عمومي است كه هيئت‌وزيران، در جلسه‌ي مورخ 27/10/1341 خود، مصوبه‌اي با عنوان «ملي كردن جنگل‌هاي كشور» از تصويب گذراند.
طبق ماده‌ي اول تصويب‌نامه‌ي مذكور، از تاريخ تصويب اين مصوبه، عرصه و اعياني كليه‌ي جنگل‌ها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور، جزو اموال عمومي محسوب مي‌شود و متعلق به دولت است، هر چند قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.
قانون ملي شدن اين ثروت طبيعي، در قالب فصول متعددي ارائه شده كه دربرگيرنده‌ي ماده‌هاي قانوني و تبصره‌هاي گوناگوني بوده كه طي آن، مسائل مربوط به جنگل‌ها از همه‌ي جوانب مورد توجه واقع شده است؛ به طوري كه در ابتدا تعاريفي از اصطلاحات مربوط به جنگل‌ها مطرح شد سپس قوانيني تصويب گرديد كه در آن، به چگونگي حفظ و بهره برداري از اين ثروت ملي پرداخته شده است.

اين سند تصويري ندارد