از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازتاب انقلاب در روزنامه های 57 (اعتصابات )
درمهرماه 1357هزاران دانش آموز دبيرستان و دبيران آنها و ده ها هزار دانشجوي دانشگاه ها در شهرهاي بزرگ با شركت در تظاهرات و اعتصاب ها وارد صحنه شدند. به دنبال آنان اعتصابات به كاركنان و كارمندان بانك مركزي و بانك ملي، آب و برق، راه آهن و هواپيمايي، پست و تلگراف و تلفن، گمركات و بنادر، موسسات رفاهي، بيمارستان ها، وزارتخانه ها (از جمله قضات دادگاه ها) يكي پس از ديگري دست به اعتصاب زدند. ابتدا خواست آنها حقوق و دستمزد بود. اما گسترش و نفوذ جو انقلابي در همه جا سبب شد اعتصاب كنندگان دامنه خواست هاي خود را به اصلاحات سياسي و اجتماعي دركشور بكشانند.
امام خميني به مناسبت چهلم شهداي 17 شهريور در پيامي به مردم گفت: «صف هاي خود را محكم كنيد و اراده ها را مصمم و وحدت كلمه را حفظ كنند.» (صحيفه نور، جلد دوم: 143). لذا روز 24 مهرماه (چهلم شهداي 17 شهريور) با پشتيباني مراجع قم تعطيل عمومي اعلام شد و دامنه اعتصاب ها به مهم ترين بخش اقتصادي كشور يعني بخش صنعت نفت كشيده شد
گسترش موج اعتصابات در سراسر كشور، بخصوص صنعت نفت، مملكت را به حال فلج در آورد و درآمد ارزي كشور به صفر رسيد.
شاه براي خروج از بن بستي كه در آن گرفتار شده بود به رهبران جبهه ي ملي روي آورد و قبل از همه دكتر غلامحسين صديقي را براي مقام نخست وزيري در نظر گرفت. دكتر صديقي پس از يك هفته مطالعه و مشورت، پاسخ ردّ داد.
شاه از شاپور بختيار دعوت كرد. بختيار اين پيشنهاد را به شرط گرفتن اختيار كامل و خروج شاه از كشور بعد از رأي اعتماد مجلسين به دولت پذيرفت. شاه ناگزير، تمام شرايط را پذيرفت.
اين سند تصويري ندارد