از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی???
آرشيو ملي ايران، در ارديبهشت سال 1390 ، با توجه به دريافت مجموعه‌اي ارزشمند از «وزارت امور اقتصادي و دارائي»، به منظور گراميداشت سالروز تأسيس سازمان اسناد ملي ايران و نيز قدرداني از اقدام فرهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي، گزيده‌اي از مجموعه اسناد انتقالي از اين وزارتخانه را به نمايش گذاشت.
به همين مناسبت، اين نمايشگاه مجازي نيز براي به نمايش گذاشتن برخي از اسناد اين مجموعه تهيه شده است.
اسناد اين نمايشگاه شامل نمونه‌هائي از اوراق بهادار دولتي، تمبرها و اسناد مربوط به صورت‌هاي جمع و خرج و مكاتبات امورمالي، فرمان‌هائي مبني بر پرداخت مستمري، پرداخت حقوق ديواني، پرداخت شهريه، انتصاب، واگذاري املاك، واگذاري خالصجات و واگذاري مزارع است كه برخي شاهان قاجار صادر كرده‌اند.
اين مجموعه‌ي ارزشمند، با موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارائي (جناب آقاي دكتر حسيني)، پس از صدور مجوز هيئت دولت، براي حفاظت و نگهداري و اطلاع‌رساني اطلاعات ارزشمند موجود در آن‌ها، در تاريخ دوم شهريور 1389 به معاونت اسناد ملي (آرشيو ملي) انتقال يافت.
اين سند تصويري ندارد