از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
معضل اعتياد به مواد مخدر، بلاي خانمان‌سوزي است كه جامعه‌هاي بشري را در چنگال مرگ‌آور خويش گرفتار ساخته‌است. اين اختاپوس هراس‌آور، قدرت انديشه، نوآوري، پشتكار، كوشش و سازندگي را در انسان‌ها به‌ويژه در نسل جوان جامعه، از بين مي‌برد و بنيان خانوادگي و اعتقاد ديني آنان را به نابودي مي‌كشاند. امروزه، كم‌تر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه پديده‌ي مواد مخدر و اعتياد، مهم‌ترين دغدغه يا يكي از مهم‌ترين مشكلات اجتماعي‌اش نباشد. هرساله، مبالغ هنگفتي براي مبارزه با اين گرفتاري هزينه مي‌شود. در ايران نيز معضل مواد مخدر، سال‌هاست وجود دارد و با توجه به مبارزه‌ي پي‌گيرانه‌ي جمهوري اسلامي با اين پديده‌ي نابودگر، هنوز نتوانسته‌ايم بر اين معضل اجتماعي به طور كامل چيره شويم.
متأسفانه، امروزه مواد مخدر به تجارتي جهاني و مسئله‌اي سياسي تبديل شده‌است. ايالات متحده‌ي امريكا، هرساله بودجه‌اي براي براندازي نظام اسلامي، در بسته‌ي سياست خارجي خود مي‌گنجاند و يكي از راه‌هاي شكست جمهوري اسلامي، از ديد خام آمريكائي‌ها و سران آن كشور، صدور ترياك به ايران و دامن‌زدن به مصرف اين بلاي هستي‌سوز است. با اين تحليل، درمي‌يابيم كه وضعيت كنوني توليد و توزيع مواد مخدر در ايران، با منافع ملي دولت‌مردان آمريكا و سازمان سيا، براي اجراي سناريوي استحاله‌ي جامعه‌ي ايران از راه شيوع اعتياد، هماهنگي دارد. بنابراين، بي‌شك امروزه وظيفه‌ي تبليغ درباره‌ي ضدارزش بودن اعتياد و مواد مخدر، به رسانه‌ها محدود نمي‌شود، بلكه اين امر بايد در همه‌ي سطوح اجتماعي اجرا شود. امكانات جمهوري اسلامي، بي‌ترديد محدود نيست، ولي بهره‌برداري صحيح از آن‌ها به تخصص و آموزش نيازدارد. اين تبليغات، بايد از مدرسه و خانواده آغاز شود تا با معتاد و قاچاقچيان مواد مخدر و تبليغاتي كه انجام مي‌دهند، مبارزه شود.
نكته‌ي مهم در تبليغ برضد پديده‌ي اعتياد و مبارزه با مواد مخدر، اين است كه تبليغات و مبارزه با آن، به صورت كارشناسانه صورت پذيرد. صاحب‌نظران و انديشمندان متعهد، حل شدن معضل اعتياد و پديده‌ي مواد مخدر را،نيازمند مبارزه‌اي فراگير و پيوسته در ابعاد نظامي، انتظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي‌دانند. در اين ميان، مبارزه‌ي ريشه‌دار فرهنگي، تضمين‌كننده‌ي بهره‌دهي فعاليت ديگر بخش‌ها خواهد شد. با تلاش فرهنگي، مي‌توان از گسترش روزافزون اعتياد و قاچاق مواد مخدر در كشور جلوگيري كرد و از اين رهگذر، سلامت فردي و اجتماعي را به كشور بازگرداند.
خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اولياي امور با وجود همه‌ي گرفتاري‌هاي داخلي و خارجي، مبارزه‌ي همه‌جانبه‌اي با خطر بزرگ مواد مخدر آغاز كرده‌اند. بدين ترتيب كه «كارگروه ريشه‌كني اعتياد» تشكيل شد و در اين راستا صدها كيلوگرم مواد مخدر به آتش كشيده‌شد تا مبارزه‌ي جدي با اعتياد پي‌ريزي شود. رهنمودهاي امام راحل (ره) نيز، پشتوانه‌ي قدرتمندي براي اين بسيج عمومي بود.
گروه ضربت، در مبارزه‌اي بي‌امان با مواد مخدر، تعداد بي شماري از قاچاقچيان حرفه‌اي را به دام انداخت و به كيفر رساند. با كشف صدها كيلوگرم هروئين و ترياك در تيرماه 1359، كالا برگ (كوپن) ترياك قطع شد و مرزها، تحت نظارت قرارگرفت. سرانجام با منع كشت خشخاش، شوراي انقلاب، قانون جديدي تصويب‌كرد كه در آن، خط مشي اساسي و همه‌جانبه‌اي براي مبارزه با قاچاقچيان، مصرف كنندگان و راه‌هاي درمان اعتياد، مشخص گرديد.
اين سند تصويري ندارد