از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

قرآن در آینه اسناد
قرآن، نام كتاب مقدس مسلمانان، برترين معجزه‌ي حضرت ختمي‌مرتبت، محمدمصطفي (ص) و كتاب راهنمائي و هدايت انسان‌هاست. الفاظ اين كتاب مقدس، يك بار به طور اجمال و يكباره، در يكي از شب‌هاي دهه‌ي سوم ماه مبارك رمضان، و يك بار هم به‌تفصيل و تدريج، در طول بيست و سه سال دوران نبوت پيامبر، بر ايشان نازل شده است. اين كتاب، داراي سي‌جزء و 114 سوره مي‌باشد.
كتاب آسماني قرآن داراي محتوائي گوناگون و بي‌نظير است و از نظر شيوائي سخن، چنان است كه مايه‌ي اعجاب زباندانان عرب شده و در تاريخ زبان عربي، همتا و همانندي نداشته‌است و هيچكس، نتواسته يك آيه يا يك سوره‌ي مانند آن بياورد، و به همين سبب، مسلمانان بر اين باورند كه اين كتاب، از هرگونه لغزش و افزود و كاست مصون بوده‌است و هيچ دستبردي در آن رخ نداده‌است. متن اين كتاب مقدس، متواتر و قطعي‌الصدور است و تلاوت آن براي مؤمنان، مستحب مؤكد شمرده شده‌است.
اهميت قرآن در ميان ايرانيان، سبب گرديده‌است كه اسناد چشمگيري در اين باره، در آرشيو ملي ايران قابل جستجو و بررسي باشد. موضوع اين سندها را، نمونه موردهاي زير، شامل مي‌شود: لزوم آموزش قرآن در مدارس، آموزش قرآن، چاپ و نشر آن، احزاب و گروه‌هاي طرفدار قرآن، مسابقات قرآني، خريد قرآن، ترجمه‌ي قرآن به ديگر زبان‌ها، ترجمه‌ي منظوم آيه‌هاي قرآن، رفع ممنوعيت خروج قرآن از كشور، قرآن‌خوانان مقبره‌هاي شاهان قاجار و موضوعات مربوط به آن‌ها، گردآوري قرآن‌هاي نفيس، خطاطان قرآن و گزارش‌هاي مربوط به سرقت قرآن.
اكنون با قرارگرفتن در ماه مبارك رمضان، ماه فروآمدن قرآن، فرصت را مغتنم مي‌شماريم و شماري از اين سندها را، به علاقه‌مندان اسناد تاريخي تقديم مي‌كنيم.
اين سند تصويري ندارد