از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 1331/05/20ش، سالروز تصویب «لایحة قانونی مبارزه با آفات و امراض نباتی»

از گذشت‌های دور تا امروز، مبارزه با آفات به منظور جلوگیری از خسارات واردة آن‌ها در کشتزارها و باغ‌ها در دنیا به شیو‌ه‌های گوناگون متداول بوده است. با پیشرفت علوم، فن‌‌آوری و کشف و ساخت ترکیبات شیمیایی آفت‌کش، بشر موفق گردید تا حد قابل توجهی از زیان اقتصادی آفات، پیشگیری نماید. به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و تدوین روش‌های نوین کنترل آفات، تحول عظیمی در امر حفظ نباتات و فرآورده‌های گیاهی پدید آمد و این تحولات همچنان ادامه دارد. همچنین با گسترش تبادل کالاهای کشاورزی در میان اقوام و ملل گوناگون، آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز از مبادی اولیه و زیستگاه‌های طبیعی خود نیز جابجا و مسایل و مشکلات عدیده‌ای برای کشت‌زارها و باغ‌های کشورهای مقصد ایجاد کرد و این امر موجب گردید تا کشورها برای سلامت وحفاظت از محصولات زراعی و ساکنان خود قوانین و مقرراتی را وضع نمایند. در کشور ما نیز با توجه به زراعت و کشاورزی گسترده در بیشتر نواحی و به منظور محافظت از  محصولات زراعی و مبارزه با آفات، لایحة قانونی مبارزه با آفات و امراض نباتی در 1331/05/20ش، مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در زمان نخست وزیری دکتر مصدق به تصویب رسید که در زیر به گزیده‌ای از آن اشاره می‌شود:

در مادة‌ اول، آفات و امراض نباتی را به دو قسمت تقسیم شده است، فصل اول «آفات و امراض بومی» که در داخل کشور وجود دارد و حوادث طبیعی که جلوگیری از  آن عملاً میسر است. برخی از مواد آن شامل: دفع آفات و امراض بومی به عهده مالکان است مگر اینکه به موجب لایحه و آئین‌نامه مربوط به مبارزه، به عهدة‌ وزارت کشاورزی باشد؛ وزارت کشاورزی جهت دفع آفات و امراض بومی، مالکان را به وسیلة آگهی دعوت به مبارزه می‌کند و از اطلاعاتی مثل نوع آفات و امراض، حدود مناطق آلوده، ‌تاریخ شروع مبارزه و خاتمة آن، طرز مبارزه، نوع و تعداد ماشین و سایر وسایل مورد نیاز جهت مبارزه را در اختیار آنان قرار می‌هد؛ در صورتی که سموم و ماشین آلات مورد احتیاج مبارزه با آفات در بازار به مقدار کافی وجود نداشته باشد وزارت کشاورزی آن‌ها را تهیه و به معرض فروش خواهد گذاشت؛ عملیات مبارزه باید تحت نظر مأموران وزارت کشاورزی صورت گیرد؛ مالکان موظف به تشکیل اتحادیه‌ و پرداخت مبلغی به صندوق عمران و تعاون محل هستند.

 فصل دوم «آفات  و امراض قرنطینه» که برخی از مواد آن شامل: آفات و امراضی که از خارج به کشور سرایت می‌کند و مبارزه با آن از وظایف وزارت کشاورزی است؛ تشویق افرادی که در مبارزه با آفات تشریک مساعی داشته‌اند؛ صادرکنندگان محصولات کشاورزی موظف به رقم‌بندی محصولات و اخذ گواهی بهداشت و ضدعفونی از ادارة کشاورزی هستند؛ آئین‌نامه‌های این لایحة‌ توسط وزارت کشاوزی تهیه شده و پس از تصویب هیئت‌وزیران قابل اجرا خواهد بود و وزارتخانه‌های کشاورزی، دارائی، دادگستری، کشور و اقتصاد ملی و سازمان برنامه مسئول اجرای آن می‌باشند.

اداره‌كل خدمات آرشيوي (گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت1321/05/20ش.، سالروز تصويب «لايحة قانوني مبارزه با آفات و امراض نباتی» نمايشگاهي مجازی با معرفي 12 فهرست و 36برگ سند را به علاقه‌مندان اين حوزه تقديم مي‌كند.

 صفحه 1 از 3
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 504