از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 1344/10/2ش. سالروز تصویب «قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها»

قانون تأسيس کتابخانه‌های عمومی، شامل دو ماده و هشت تبصره در مورخ 1344/10/2ش. از تصویب مجلس وقت گذشت. این قانون با وجودی که کتابخانه‌های عمومی را دولتی نمی‌دید تصریحی نیز نسبت به غیر دولتی بودن آن‌ها نداشت. اما، در مجموع به مدیریت هيئت امنایی، تشکیلات کتابخانه‌ها و همچنین تخصیص 5/1 درصد از درآمد شهرداری‌ها به اداره کتابخانه‌ها از شاخصه‌های بارز آن بود. از ديگر مواد و تبصره‌های اين قانون مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 واگذاری كتابخانه عمومي موجود در هر شهری به انجمن كتابخانه عمومی؛ مكلف بودن شهرداری ها برای در اختيار قراردادن اراضي مناسب خود به تقاضای انجمن كتابخانه‌ها، جهت ساخت كتابخانه عمومي به طور بلاعوض؛ ساخت بنای عمارت كتابخانه به طور امانی يا از طريق مناقصه؛ ساخت بنای كتابخانه عمومي در پارك‌ شهرها؛ تشكيل اعضای انجمن كتابخانه، مركب از رئيس فرهنگ و هنر، نماينده انجمن شهر، نماينده شهرداری و چهار نفر از دانشمندان و معتمدان آن شهر به رياست رئيس فرهنگ و هنر؛ مكلف بودن  وزارت فرهنگ و هنر به بذل مساعدت‌های مالي و معنوی برای توسعه كتابخانه‌ها؛ قرار دادن يك نسخه از كتاب، مجلات و روزنامه‌های شهر به طور رايگان، در اختيار كتابخانه عمومی شهر؛ ثبت هر گونه اهداء، جزء اموال و درآمد كتابخانه عمومي به نام اهدا كننده؛ تشكيل هيئتی مركب از 7 نفر شامل وزرای فرهنگ و هنر و كشور و پنج نفر بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و هنر و با صدور فرمان شاه برای مدت پنج سال جهت نظارت در انجام وظايف قانونی كتابخانه‌ها؛ داشتن دبيرخانه‌ای از بين كارمندان وزارتخانه‌های فرهنگ و هنر و كشور برای هيئت امنا بدون صرف هزينه‌ای در اين خصوص و در نهايت اجرای قانون توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و هنر و كشور.

گروه ارتباطات آرشيوی به مناست 1344/10/2ش. سالروز تصويب «قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها» نمايشگاهي با معرفي11 فهرست و 17 برگ سند را به علاقه‌مندان اين حوزه تقديم مي‌نمايد.
 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 833