از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی «اصناف در گذر ایام»، به مناسبت یکم تیر، روز اصناف

صنف يا رسته، انجمني است كه از سوي گروهي از افراد داراي يك حرفه و پيشه به وجود مي‌‌آيد، تا از اين راه به بهبود كيفيت كار مجموعه كمك و از ميزان تخلفات آن كم شود.

پيشينة تاريخي صنف در تاريخ ايران بنا بر شواهد تاريخي به دورة ساسانيان بازمي‌گردد؛ در اين دوره در طبقه‌بندي اجتماعي از گروهي به نام پيشه‌وران به عنوان يك تشكل اجتماعي نام برده شده كه داراي قواعد و مقررات خاصي بوده است.

   در تاريخ اسلام نيز با گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي و آشنايي با ساير مراكز تمدني، اصناف در قالب قوانين اسلامي ساماندهي شده و فعاليت وسيعي در جهان آغاز نمودند.

در باب اهميت اصناف، در تاريخ جوامع بايد گفت اين گروه به عنوان تابلويي از رشد و حامل فرهنگ و خرده فرهنگ‌ها بوده و هستند. اصناف به دليل داشتن ارتباط تجاري با ديگر كشورها به خوبي انعكاس دهندة فرهنگ و معرف بسياري از پيشرفت‌ها، كالاها و حتي رفتار مي‌باشند. همانگونه كه تاريخ، معرفي برخي صنايع و پيشرفت‌هاي علمي را به تجار نسبت داده است. از سوي ديگر به دليل در اختيار داشتن بيشترين حجم نقدينگي، اصناف بيشترين ماليات را به دولت‌ها پرداخت نموده و در هنگامه جنگ بهترين بازو و منبع مالي براي حمايت از جنگاوران و تأمين هزينه تجهيزات نظامي و پشتيباني مي باشند.

   در ايران معاصر نيز، اصناف داراي تشكل‌هاي مستقل براي هر صنف و اتحاديه‌‌هايي براي همانگي در سطح كلان مي‌باشند. حضور اين گروه و تشكل‌هاي اجتماعي توانسته حركت‌ها و بحران‌هاي مختلف داخلي و خارجي كشور را تحت تأثير قرار دهد؛ از جملة اين صحنه‌ها نهضت مشروطه، انقلاب اسلامي، جنگ‌ تحميلي عراق عليه ايران و ساير حركت‌ها مي‌باشد.

   به مناسبت ناميده ‌شدن يكم تيرماه، روز اصناف، گروه ارتباطات آرشيوي اقدام به برگزاري نمايشگاهي با عنوان«اصناف در گذر ايام» نموده است.

   نمايشگاه، در برگيرندة 15 عنوان و شامل 15 برگ سند منتخب از اسناد موجود در آرشيو ملي ايران مي‌باشد كه برخي مباحث و فعاليت مربوط به اصناف را از دورة قاجار تا پهلوي، مورد توجه قرار داده است.

Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1441