از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی «بهداری در دفاع مقدس»

اسناد دفاع مقدس (1)


بهداري در دفاع مقدس براي امدادرساني به مجروحان رزمنده به‌وجود آمد. در اين زمينه از افراد آموزش‌ديده و امكانات نسبتاً مناسب استفاده شد. تجهيزاتي كه در بهداري رزمي گاهي از امكانات بيمارستاني شهرها هم بالاتر بود.

   هر يگان رزمي، لشكر يا تيپ، واحدي به نام «بهداري» داشت. آن واحد، موظف بود كه امداد و بهداشت كل يگان را پوشش دهد و همه جا همراه يگان بود؛ حتا وقتي كه نيروها در پادگان و داخل شهر مستقر مي‌شدند، حضور داشت و درمانگاه مي‌زد. در مناطق عملياتي هم وظيفة تأسيس اورژانس و پست امداد را به‌عهده داشت. بسيجيان داوطلب، پرستاران، تكنسين‌هاي پزشكي و كادر درماني مستقر در شهرها، همه در بهداري‌ها سازمان‌دهي مي‌شدند. مراكز خدمت‌رساني بهداري چند بخش داشت؛ نخست بهداري‌هاي پشت خطوط دفاعي كه همان بيمارستان‌هاي مادر بودند؛ بيمارستان‌هاي شهرهاي نزديك مناطق جنگي و بيمارستان‌هاي شهرهاي ديگر كشور. پس از آن، بيمارستان‌هاي صحرايي بودند، سپس اورژانس‌هاي مادر يا اورژانس‌هاي خط، و در نزديك‌ترين فاصله به خط، پست‌هاي امداد قرار داشتند. گفتني است كه، در زمان عمليات، امدادگران يا پزشك‌ياران همراه نيروهاي عمليات‌ بودند و بالاي سر مجروحان مي‌رفتند و اقدام‌هاي اوليه را انجام مي‌دادند، سپس مجروح به پست امداد منتقل مي‌كردند.

 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1561