از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی «ندای استقلال‌خواهی»، به مناسبت تبعید امام خمینی(ره)
كاپيتولاسيون واژه اي فرانسوي، به معناي فصل بندي و طبقه بندي مطالب است و در اصطلاح به معناي اعطای مصونیت سیاسی به اتباع خارجي است تا از شمول قوانين مصوب كشور ميزبان خارج شوند و در صورت ارتكاب جرم، دولت آن كشور حق محاكمة مجرم را ندارد.
در 21م مهر سال 1343ش. دولت حسنعلي منصور ماده واحده اي را به تصويب مجلس رساند كه بر اساس آن به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ شده بود‌ رئیس ‌و اعضای‌ هیئت‌های‌ مستشاری‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ را در ایران‌- که‌ به‌ موجب‌ موافقت‌ نامه‌های ‌مربوط‌ در استخدام‌ دولت‌ شاهنشاهی‌ بودند- از مصونیت‌ و معافیت‌هایی کارمندان ‌اداری‌ وقت‌ موصوف‌ در بند و مادة‌ اول‌ قرارداد وین، مصوب ۱۸م آوریل‌ ۱۹۶۱م. مطابق‌ با ۲۹م فروردین‌ ۱۳۴۰ش.، برخوردار نماید.
ماهيت استعماري و ضد ملي آن لايحه باعث گرديد رژيم پهلوي مانع از انتشار خبر تصويب آن شود. امام خميني(ره) از طريق بعضي افراد از تصويب لايحه باخبر شدند و در سخنراني خود در روز تولد حضرت فاطمه(س) در 4م آبان، رسوايي جديد دولت را افشا و نسبت به نقشه هاي استعماري آمريكا هشدار دادند. امام، سخنراني خود را با آية استرجاع آغازكردند و هدف آن بود تا به مردم اعلام كنند مصيبتي بزرگ بر كشور وارد شده است. آنگاه در بخشي از سخنانش اعلام كردند «عزت ما پایكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند.
قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانون اولا ما را ملحق كردند به پیمان وین و ثانیا الحاق كردند به پیمان وین! كه تمام مستشاران نظامی آمریكا با خانواده هایشان، با كارمندهای فنی شان، با كارمندان اداری شان، با خدمه¬شان، با هر كس كه بستگی به آن ها دارد، این ها از هر جنایتی كه در ایران بكنند مصون هستند. اگر یك خادم امریكایی، اگر یك آشپز امریكایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور كند، زیر پا منكوب كند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه های ایران حق ندارند محاكمه كنند! بازپرسی كنند! باید برود امریكا! آنجا در امریكا ارباب ها تكلیف را معین كنند! دولت سابق این تصویب را كرده بود و به كسی نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با یك قیام و قعود مطلب را تمام كردند و باز نفسشان در نیامد.»
امام¬خميني(ره) علاوه بر سخنراني، براي آگاهي بيشتر مردم، اعلاميه اي تند و افشاگرانه نيز منتشر كردند كه در آن با اشاره به خيانت هاي رژيم و دعوت از مردم براي مبارزه، از كاپيتولاسيون به عنوان «سند بردگي ملت ايران» ياد نمودند. اعلامية امام، به همت اعضاي هيئت‌هاي مؤتلفه به سرعت در تهران پخش گرديد. سخنراني و اعلامية افشاگرانة امام خميني(ره) باعث شد رژيم حضور ايشان در كشور را به صلاح ندانسته و براي جلوگيري از گسترش مبارزه و جدايي ميان رهبر و ملت، ايشان را تبعيد كند. بنابراين در سحرگاه 13م آبان 1343ش. تحت تدابير امنيتي شديد و محاصرة مراكز حساس در تهران و قم، ايشان را دستگير و پس از انتقال به فرودگاه مهرآباد به تركيه تبعيد كرد.
اولين واكنش به تبعيد امام از سوي فرزند ايشان صورت گرفت. آيت الله سيدمصطفي خميني به بيت علماي طراز اول قم رفته و از آنان خواست در مقابل اين حركت رژيم موضع گيري كنند. فعاليت هاي ايشان باعث شد توسط مأموران رژيم دستگير و به تركيه تبعيد شوند. از سوي ديگر، در تهران و قم نيز پس از انتشار خبر تبعيد بازار بسته شد. در تهران پليس مانع از بسته شدن بازار شد و در صورت امتناع بازاريان از دستور پليس، جلوي مغازة آنان تيغه مي كشيدند. مهمترين واكنش به اقدام رژيم، توسط شاخة نظامي هيئت هاي مؤتلفه صورت گرفت كه حسنعلي منصور را به عنوان عامل اصلي تبعيد امام خميني(ره) اعدام انقلابي كرد.
گروه ارتباطات آرشيوي به مناسبت 13م آبان، سال روز تبعيد امام خميني(ره) اسنادي در اين زمينه انتخاب كرده است كه در قالب 26 برگ سند، به صورت مجازي در وبگاه سازمان تقديم علاقه‌مندان حوزة سند مي شود.
 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 2282