از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی "قحطی غله در تهران" به مناسبت 9 آبانماه، سالروز اعلام بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول

«قحطي غله در تهران به هنگام جنگ جهاني اول»

در 28م ژوئن سال 1914 م.، آرشيدوك فرديناند، وليعهد امپراتوري اتريش - مجارستان و همسرش، در شهر سارايوو به دست يك صرب ترور ‌شدند و اين حادثه، بهانه‌اي براي آغاز جنگي خانمانسوز در جهان گرديد كه به نام جنگ جهاني اول مشهور شد.

كشور ما ايران نيز، در جنگ جهاني اول از پيامدهاي آن جنگ دور نماند و به علت جايگاه جغرافياي ‌سياسي (ژئوپولتيكي) خود، به رغم اعلام بي‌طرفي، جولانگاه ارتش دولت‌هاي اشغالگر شد و از اين رهگذر زيان‌هاي فراواني به مردم وارد آمد.

در اين ميان، نيروي روس، عثماني و انگليس از مرزهاي شمال، جنوب و غرب وارد خاك ايران شدند. از طرف ديگر، نيروهاي آلماني نيز درصدد جذب عشاير ايران براي مقابله با انگلستان و روسيه بودند. هجوم گستردة نيروهاي بيگانه كه نياز به آذوقه و تداركات فراواني داشت باعث بروز پيامدهاي اقتصادي ناگواري گرديد كه حتي پايخت كشور نيز از آن در امان نماند و مقامات و مسئولان را براي حل بحران به تكاپو انداخت. روزنامة ايران در همان زمان از مذاکرات دولت با تجار جهت انتقال جنس‌هاي اربابي و خالصه خبر داد. در آن راستا غله‌هاي جمع آوري شده وارد انبارهاي دولتي و طبق نظامنامة خاصي به مقدارهاي مشخص بين خبازان تقسيم گرديد و قيمت آن‌ها از نرخ غيردولتي آن بسيار کمتر بود. در اين ميان، مأموران از جانب وزارت ماليه به بلوکات اطراف تهران مي‌رفتند و محصول زمين‌هاي خالصه و اربابي را تحويل مي‌گرفتند و به انبارهاي مرکزي منتقل مي‌كردند. گفتني است كه، در آن مقطع به علت کمبود مواد غذايي، خروج هر نوع جنس ارزاق از حومة تهران بدون اجازه کميسيون ارزاق و تصويب حکومت، ممنوع شد. به دليل کمبود مواد غذايي و افزايش سرسام آور قيمت آن‌ها در کشورهاي درگير جنگ، گزارش‌هايي مبني بر خروج مخفيانه و غيرمجاز گندم از کشور به اطلاع وزارت داخله رسيد. از آنجا که قحطي همچنان بيداد مي کرد، دولت دست به اقدامات شديدتري زد و به عموم کارگزاران در ايالات و ولايت اجازه بازديد از انبارهاي غله و توقيف اجناس احتکاري داده شد. وزارت امور خارجه نيز در صورت لزوم ورود به خانه و انبارهاي آذوقة اتباع خارجي را با حضور نماينده‌اي از سفارتخانه‌‌ها بلامانع دانست. همچنين از جانب رياست وزرا نيز اعلاني به با هدف تعقيب و مجازات محتکران صادر شد.

با وجود تدابير مختلف فوق، به دليل حجم زياد مشكلات، نارسايي و كمبود امكانات، مردمان بسياري در تهران و ديگر مناطق از گرسنگي جان سپردند. بنابراين، منافع دولت‌هاي استعمارگر و ظلمي كه آنها در حق ملت ايران روا داشتند باعث ضربات اقتصادي جبران ناپذيري به كشور گرديد.

   گروه ارتباطات آرشيوي، نمايشگاه ازاسنادي درا ين زمينه آماده كرده است كه به صورت مجازي در وبگاه سازمان، به علاقه‌مندان پيشكش مي‌كند. اين نمايشگاه، با در بر داشتن 15 عنوان ، به معرفي 18 برگ سند مي‌پردازد.

 

 

 

 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1700