از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 5م آبان، سالروز تصویب اساسنامة مؤسسة مردم‌شناسی

علم مردم‌شناسي يا دانش شناخت جامعه‌هاي انساني، براي نخستين‌‌بار، در ارديبهشت 1314ش.، در بند هفتم اساسنامة فرهنگستان، مورد توجه قرار گرفت. در سال 1315ش. فعاليت‌هاي ادارة نوپاي مردم‌شناسي آغاز گرديد و در سال 1316ش. اساسنامة موسسه، به تصويب شوراي عالي معارف رسيد و اندكي بعد هم به «بنگاه مردم‌شناسي» تغيير نام داد.

   از مهمترين دستاوردهاي بنگاه مردم‌شناسي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، بنياد موزة مردم‌شناسي مي‌باشد كه به گردآوري هزاران برگ يادداشت مردم‌نگاري توسط دانش‌آموزان و آموزگاران پرداخت. اقدامي كه، بازمانده‌هاي آن تا به امروز حفظ شده است.

   همچنين، با تشكيل اداره‌كل هنر‌هاي زيباي كشور در وزارت فرهنگ، به تدريج مطالعات مردم‌شناسي از كار موزة مردم‌شناسي جدا و نخستين مجلة تخصصي «مردم‌شناسي» از سوي آن اداره‌كل منتشر شد. در سال 1337ش. دكتر صادق‌كيا «ادارة فرهنگ عامه» را ساماني بخشيد و با گزينش و آموزش پژوهشگران جوان، توانست مطالعات منظم و علمي مردم‌شناسي ايران را در دو حوزه تاريخي و ميداني عملي سازد. وي در موضوع‌هايي همچون، انسان‌شناسي زيستي، مردم‌شناسي تاريخي، مطالعات ميداني قوم‌شناسي و مطالعات ايلات و عشاير ايران، مطالعة جامعه شهري و همكاري با پژوهشگران خارجي فعاليت‌ عمده‌اي انجام داد.

   با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و تحولات اداري پس از آن، «مركز پژوهش‌هاي مردم‌شناسي و فرهنگ عامه» با نام «مركز مردم‌شناسي ايران» وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش‌‌عالي، سپس فرهنگ و ارشاد اسلامي و سرانجام سازمان ميراث فرهنگي كشور، ادامة حيات داد و فعاليت‌هاي گسترده‌اي را به ثمر رساند. در سال 1367ش. قانون اساسنامة سازمان ميراث فرهنگي به تصويب مجلس رسيد و اندكي بعد شوراي گسترش آموزش ‌عالي با تبديل آن به پژوهشگاه موافقت كرد، و بدين ترتيب مركز مردم‌شناسي ايران در «پژوهشكدة مردم‌شناسي» شكل تازه‌اي يافت.

   گروه ارتباطات آرشيوي به مناسبت 5م آبان، سالروز تصويب اساسنامة مؤسسة مردم شناسي در شوراي عالي معارف، نمايشگاهي مجازي در اين زمينه آماده كرده است كه در قالب 13 فهرست و با معرفي13 برگ سند، به پژوهشگران و علاقمندان تقديم مي‌شود.

Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1435