از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت گرامیداشت هفتة دفاع مقدس
در 31 شهريور 1359 رژيم بعثي عراق با برنامه و تصميم قبلي و با هدف برانداختن نظام نوپاي جمهوري اسلامي جنگي تمام عيار را آغاز كرد.
در سطح جهاني نيز اين تجاوز مورد حمايت آشكار و پنهان ابرقدرت‌ها قرار گرفت. در اين ميان، آمريكا و ديگر كشورها همچون شوروي، انگليس، فرانسه نيز سياست‌هاي خود را در حمايت از عراق به اجرا گذاشتند.
در 31 شهريور1359 با حملة هوايي عراق به چند فرودگاه ايران و تجاوز زميني ارتش آن كشور به شهرهاي غرب و جنوب ايران، جنگ تحميلي آغاز گرديد. در اين ميان، ارتش عراق در ماه‌هاي نخست تجاوز، چند شهر مرزي را تصرف كرد. اما با فرمان امام‌خميني (ره) مبني بر حضور گستردة قشرهاي مختلف در جبهه‌هاي جنگ براي ياري رزمندگان، ايران به تدريج ابتكار عمل را به دست گرفت و با اجراي چند عمليات موفق، همچون، بيت المقدس، طريق القدس، فتح‌المبين، والفجر 8 و كربلاي 5 و غيره... نه تنها دشمن تجاوزگر را از خاك خود بيرون راند، بلكه موفق به پيشروي‌هاي چشمگير و مهمي در داخل خاك عراق گرديد.
در اين ميان، قدرت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از شكست ارتش عراق و تقويت آن، از هيچ‌گونه كمك جنگ افزاري، اقتصادي و سياسي دريغ نكردند. فرانسه، شوروي و انگلستان در صدر فهرست صادركنندگان سلاح به عراق قرار داشتند. همچنين، آلمان تأمين كنندة عمده جنگ‌افزارهاي شيميايي عراق بود. دولت‌هاي عرب منطقه و حاشية خليج فارس نيز تأمين نيازهاي نفتي، مالي و ترابري عراق را بر عهده داشتند. اين كمك‌هاي گسترده در حالي صورت مي‌گرفت كه ايران تحريم تسليحاتي و حتي در زمينة تأمين نيازهاي اوليه دفاعي، به شدت در تنگنا بود.
گفتني است كه، ابعاد و پيامدهاي تلخ جنگ، فقط در مرزها و مناطق همجوار آن‌ها خلاصه نشد، بلكه رژيم بعث عراق با استفاده از جنگ‌افزارهاي ابرقدرت‌ها، خانه‌هاي مسكوني و مدارس را در بسياري از شهرهاي ايران، آماج حملات هوايي و موشكي قرار داد، و هزاران نفر از مردم غيرنظامي به شهادت رسيدند.
سرانجام، پس از هشت سال نبرد نابرابر با پذيرش قطع‌نامة 598 از سوي ايران، و اعلام سازمان ملل مبني بر متجاوز رژيم بعث عراق، حقانيت و مظلوميت جمهوري اسلامي ايران بر جهانيان آشكار گشت.
گروه ارتباطات آرشيوي ضمن گراميداشت اين هفته، نمايشگاهي شامل 18 عنوان و در قالب 22برگ سند، در اين زمينه انتخاب و آماده كرده است كه به صورت مجازي در وبگاه سازمان ارائه مي‌شود.
 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1402