از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 10م شهریور ، روز تجلیل از امامزاده ها و بقاع متبرکه
امنيت نواحي مختلف ايران نسبت به ساير مناطق خلافت عباسي، و دور از دسترس بودن برخي نقاط اين سرزمين از گزند و جور و ستم حكام ، موجب گرديد تا گروهي از بازماندگان اهل بيت عصمت و طهارت، سادات و علويان به اين مناطق مهاجرت كرده و در شهرها و روستاهاي ايران اقامت گزينند. همچنين هم جوار بودن برخي از شهرهاي ايران با حجاز و عراق و احترام زياد شيعيان ايران نسبت به آنان، موجب افزايش مهاجرت اين شجرةطيبه به ايران گشت. اين وجودهاي بابركت، با اقامت در ايران از اهداف و مقاصدي كه داشتند دست برنداشته و در بسياري موارد به دليل مبارزه و مقاومت در برابر عوامل ستم، به فيض شهادت رسيدند و در برخي از آبادي هاي ايران به خاك سپرده شدند. از نخستين روزهايي كه اين عزيزان به سراي باقي شتافتند، مضجع و مشهد آنان مورد توجه و احترام فوق العادة مردم اين كشور قرار گرفت و با قرار دادن ، گنبد و بارگاه بر مزارشان و اختصاص موقوفاتي براي آنان، از يك سو اشتياق دروني و علايق معنوي خويش را بروز دادند و از سوي ديگر بر شكوه مقابر ياد شده افزودند.
وجود اين مكان ها تأثير زيادي در رونق فضاهاي شهري و توسعه و افزايش اعتبار برخي روستاها و شهرك ها داشت. در واقع زيارتگاه ها، چون ستاره اي به آبادي ها، درخشندگي معنوي دادند و باعث ايجاد كانوني براي اجتماع مردم با آداب و رسوم و گويش هاي متفاوت گرديدند.
به دنبال تصميم گيري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در نامگذاري پنجم ذيقعده به نام «روز تجليل از امامزادگان و بقاع متبركه» اين روز در تقويم رسمي كشور ثبت گرديد. گروه ارتباطات آرشيو به همين مناسبت نمايشگاهي از اسناد موجود در اين زمينه تهيه و آماده نموده است كه تقديم علاقه مندان مي نمايد.


 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 790