از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی گل و گیاه
اي گل فروش گل چه فروشي به جاي سيم؟ وز گل عزيز تر چه ستاني به جاي گل؟
در طبيعت نماد زيبائي به گل نسبت داده شده؛ چيزي‌ است شبيه ترنم، مهرباني، صداقت و محبت و شايد تعبيري بهتر از اين‌ها. بهره‌گيري از زيبائي گل در كلية دوره‌هاي تاريخي و تمدن‌ها همواره وجود داشته است و نمود آن در رنگ‌ها، معماري، البسه و ... به خوبي مشهود مي‌باشد.
يوناني‌ها، نخستين ملتي هستند كه براي گل‌هاي مختلف معاني مشخصي را تعريف كردند و در زندگي خصوصي و اجتماعي خود از آن بهره بردند. مردم ساير نقاط جهان نيز كم و بيش آن را پذيرفتند. در ايران كاربردهاي مختلفي براي گل وجود دارد و هر گل نمادي از احساس يا حالتي خاص است مثل براي ابراز علاقه، زينت جشن‌ها و ميهماني‌ها، تبريك عروسي و ميلادها، عيادت‌ بيمار و... .
گل و غنچه‌ها در سنگ‌نگاره‌هاي تخت جمشيد قديمي‌ترين سند از كاربرد گل در ايران است، و بيش از دو هزار و پانصد سال قدمت دارد. طبق نظر تحليل‌گران تاريخ، اين نقوش مراسم برپايي جشن نوروز و به گمان برخي، جشن تولد و بر اساس اظهارنظرهاي ديگر مراسم تاج‌گذاري را به نمايش مي‌گذارد. نقوش ياد شده گوياي توجه و علاقة ايرانيان به گل و تقديم آن به‌عنوان هديه است.
رسم تقديم گل به ‌عنوان هديه و تحفه از ايران به كشورهاي اروپائي سرايت كرد، اما نمي‌توان مبدأ تاريخي دقيقي را براي استفاده ايرانيان از گل تعيين نمود. پس از اسلام، استفاده از گل نه‌تنها حرمت و اعتبار خود را نزد مردم حفظ كرد، بلكه ارجمندتر نيز شد.
بر اساس تحقيقات به‌عمل‌آمده، افراد در هنگام هديه گرفتن گل، رفتاري حاكي از ادب، احترام، تشكر، دوستي، صميميت و هيجان‌زدگي همراه با گفتاري متفاوت از خود نشان مي‌دهند.
تمام اين واكنش‌ها تنها در پنج ثانية نخست دريافت گل بروز مي‌كند كه اين نشان‌دهندة تأثير عميق گل در وجود انسان‌هاست. صرف نظر از تأكيد تمامي روان‌شناسان به تأثير رواني گل بر انسان‌، حضور آن در فضاي خانه‌ها، بستر بسيار مناسبي براي آرامش روح و روان ايجاد مي‌كند.
تعدادي از كشورهاي جهان، براي خود گل ملي و درختي به عنوان نماد ملي گياهي كشور، انتخاب كرده‌اند. عواملي چون سوابق تاريخي و اسطوره‌اي، مذهب، خصوصيات جغرافيايي و خاك در كنار ابعاد گستردة فرهنگي و روانشناختي مردم هر كشور در اين ان
 صفحه 1 از 3
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1879