از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی، به مناسبت اول فروردین1314، اعلام نام رسمی کشور ایران و درخواست از دیگر کشورها
روز اول فروردين ۱۳۱۴ش. طبق بخشنامۀ وزارت امور خارجه، نام «پارس» يا «پرشيا»، به صورت رسمي به ايران تغيير يافت. قبل از آن و در روز 6م دي¬ماه 1313ش.، دولت با اعلاميه اي رسمي از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي اروپائي و غربي خواسته بود، از 21م مارس 1935م./ يكم فروردين 1314ش. از ناميدن كشورمان به پرشيا، پرس، و ... خودداري و از نام «ايران» استفاده كنند.
تا اوايل قرن بيستم، نام كشور ما به فرانسه پرس، به انگليسي پرشيا، به آلماني پرزين، به ايتاليائي پرسيا و به زبان روسي پرسي نوشته و خوانده مي شد و همين كلمات در كتاب هاي جغرافيائي، قراردادها و معاملات بين المللي با كشورهاي غربي به كار مي رفت؛ تا آن كه در دورۀ پهلوي دوم بحث بازگشت به ايران باستان پيش آمد و حلقۀ روشنفكراني همچون سيدحسن تقي زاده، سعيد نفيسي و محمدعلي فروغي، پيشنهاد تغيير نام پرس به ايران را مطرح كردند. اين پيشنهاد، در دي ماه 1313ش. رنگ واقعيت به خود گرفت و با موافقت شاه، به سراسر جهان ابلاغ شد.
نفيسي، يادداشتي با عنوان «از اين پس همه بايد كشور ما را بنام ايران بشناسند» در روز دهم دي ماه همان سال، در روزنامۀ اطلاعات به چاپ رساند و طي آن، نوشت: «حق همين بود كه ما از تمام دول اروپا خواستار شويم كه اين اصطلاح غلط را ترك كنند و مملكت ما را همچنان كه ما خود همواره ناميده ايم ايران و منسوب آن را ايراني بنامند. شكر خداي را كه اين اقدام مهم در اين دوران فرخنده به عمل آمد و اين دياري كه نخستين وطن نژاد آراي بوده است به همان نام تاريخي و باستاني خود خوانده شود.»
اجراي اين طرح، مخالفاني هم داشت. گروهي از آنان، بر اين باور بودند كه رضاشاه به دليل سياسي و فقط براي تثبيت حكومت خود چنين تصميمي گرفته است. آنان، اصل اين اقدام را متوجه جمعي از نخبگان فرهنگي و سياسي همان دوره برشمرده¬اند كه با اقتدار رضاخاني در پي منافع خاص خود بودند.
برخي ديگر، معتقدند با اين رفتار جنبه هائي از فرهنگ و تمدن ايراني- كه بدون هزينه و با كلماتي مانند Persian Art، Persian Poetry، Empire Persian و يا Persian Carpet تداعي پيدا مي كرد و با نام كشور همراه بود- از دست رفت؛ تمدني كه به رايگان به ذهن مخاطب وارد مي شد، اينك بايد هزينه ها كرد تا با نام جديد ايران، شناسانده شود.
گروه ارتباطات آرشيوي، به مناسبت اول فروردين، سالروز اعلام نام «ايران» به مجامع بين المللي، گزيده اسناد مرتبط با اين واقعۀ تاريخي را به علاقه مندان پيشكش كرده است.

Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 5249