از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 24م اسفند 1313ش. تأسیس دانشگاه تهران

انديشة ايجاد مركزي براي آموزش عالي در ايران و يا به تعبير ديگر دانشگاه، نخستين بار با تأسيس دارالفنون در 1230ش. به  همت ميرزاتقي‌خان اميركبير عملي گرديد.  دارالفنون گرچه توسعه نيافت، اما تجربة مغتنمي پيش روي كساني قرارداد كه در آرزوى آشنائي ايرانيان با دانش‌هاي نوين و پيشرفت‌هاي اروپائيان در صنعت، اقتصاد، سياست و ... بودند.

همچنين با عطف به تجربة ذكر شده، در سال 1307ش. دكترحسابي پيشنهاد راه‌ندازي مركزي جامع را با وزير وقت فرهنگ، دكترعلي‌اصغر حكمت، در ميان نهاد كه با پيگيري‌هاي ايشان و ديگران، طرح ايجاد دانشگاه تهران در هشتم خردادماه 1313ش. به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و با اختصاص بودجة اولية به ميزان 250000 تومان، در پانزدهم بهمن همان سال كلنگ تأسيس دانشگاه تهران در زمين‌هاي پرديس جلالية تهران به زمين زده‌شد و عمليات اجرائي نيز، با كاشت ‌نهال درختان و فعاليت ساخت و ساز با مشاورة آندره گدار (معمار فرانسوي) آغاز گرديد. سرانجام در روز جمعه  بيست و چهارم  اسفند 1313ش. دانشگاه تهران به طور رسمي تأسيس گشت.

اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي)، به مناسبت سالروز تأسيس رسمي دانشگاه تهران در 24م اسفند 1313ش.، نمايشگاهي مرتبط با موضوع دانشگاه تهران از سندهاي منتخب موجود در آرشيو ملي ايران، به پژوهشگران تقديم مي‌كند. اين اسناد، مربوط به سال‌هاي 1312ش. تا 1348ش. مي‌باشد.

 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1669