از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی منتخبی از اسناد فلسطین، به مناسبت 30م بهمن، سالروز گشایش سفارت‌خانة آن کشور در ایران
فلسطين، منطقه‌اي عربي است كه از غرب به درياي مديترانه، از شمال به جمهوري لبنان، از شرق به نهر اردن و جمهوري سوريه، و از ناحية جنوب به شبه جزيرة سينا ي مصر، محدود مي‌باشد.
در شهر بيت‌المقدس، مكان‌ها وجايگاه‌هاي مقدس فراوان است. مهم‌ترين جايگاه‌هاي مقدس از نظر مسلمانان، مسجدالاقصا ومسجدالصّخره است. اين سرزمين ياد شده زادگاه و محل زيستگاه شماري از انبياي الهي است.
در طول تاريخ، دستيابي به بيت‌المقدس باعث ايجاد جنگ‌هاي متعددي شد كه از آن ميان جنگ‌هاي صليبي ودرگيري‌هاي دورة عثماني است.
در اوايل قرن بيستم، صهيونيست‌ها سود جستن از سلطة انگلستان بر فلسطين، راهكار تشكيل كشور يهودي‌نشين را مطرح كردند. كوشش صهيونيست‌ها نتيجه بخشيد. آن‌ها توانستند نظر لرد بالفور، وزير خارجة انگليس را در اين زمينه جلب كنند. سرانجام در نوامبر 1917 اعلامية بالفور در مورد تصويب طرح تأسيس «كانون ملي يهود» در سرزمين فلسطين، در كابينة انگلستان منتشر شد و آمريكا نيز، از اين طرح حمايت كرد. سرانجام در آوريل 1920 متفقين و جامعة ملل، قيمومت فلسطين را رسماً به انگلستان واگذار كردند. با واگذار شدن فرمانروائي دولت جديد از سوي انگلستان به يك يهودي، كوچيدن يهوديان به سرزمين فلسطين آغاز شد. كوچ يهوديان، موجب قيام و شورش اعراب گرديد و زد و خوردهاي بسياري ميان عرب‌ها و مهاجران صورت گرفت. از دهة چهل، مسئلة فلسطين به يك مسئلة عربي تبديل شد و در صدر مسائل بين‌المللي قرار گرفت. در طول جنگ جهاني دوم، آرامش نسبي بر فلسطين حكم‌فرما بود. پس از جنگ و جدال فراوان، مسئلة فلسطين به سازمان ملل ارجاع داده شد و سرانجام با تلاش‌ صهيونيست‌ها و آمريكا، عصر روز 29م نوامبر، مجمع عمومي تشكيل و رأي‌گيري شد. برخلاف انتظار همه، سي و دو نفر به نفع تقسيم فلسطين رأي دادند، سيزده نفر بر ضد تقسيم، يك نفر غايب بود و ده نفر هم آراي سفيد داشتند. انگلستان در 14م مه 1948 به قيمومت خود پايان داد و نيروهايش را از فلسطين خارج كرد. در همان روز، «شوراي ملي يهود» در تل‌آويو تشكيل شد و در ساعت چهار بعد از ظهر همان روز، موجوديت دولت اسرائيل را «ديويد بن گوريون» در موزة تل آويو اعلام كرد.
پس از همان روز اعلام موجوديت رژيم اشغالگر قدس تا به امروز، جنگ‌هاي گوناگوني ميان اين رژيم اشغالگر و اعراب در گرفته است.
از جملة سياست‌هاي خائنانة رژيم اشغالگر، ساخت شهرك‌هاي يهودي‌نشين است كه ساكنان آن‌ها را يهودي‌هاي مهاجر از سراسر دنيا تشكيل مي‌دهند و اين سياست، در رفتار مهاجرتي كشورهاي مختلف واكنش‌هاي متفاوتي در پي داشته است. و سياست ديگر رژيم اشغالگر توسعة اراضي تحت اشغال خود است. چون دولت‌هاي جنگ‌‌طلب دنيا از مردم فلسطين حمايت نكردند- حركت تدافعي خود را به نام" انتفاضه" آغاز كردند كه معني آن با تمام وجود ايستادن بر سر اعتقاد است و اين نبرد، همچنان ادامه دارد.
كشور ايران نيز،پيش از انقلاب به نوعي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخته بود. بعد از انقلاب اسلامي، با توجه به راهبرد‌هاي خود، به صف مخالفان رژيم اشغالگر پيوست و با ناميدن آخرين جمعة ماه رمضان به نام "روز قدس"، سعي در تقويت اين كشور و رزمندگان آن كرد و به عنوان كشور نخست در مبارزه با ستم اين رژيم، تبديل شد .
سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، به مناسبت سالروز گشايش سفارت فلسطين در ايران در 30م بهمن 1357، نمايشگاهي مرتبط با موضوع فلسطين از سندهاي منتخب موجود در آرشيو ملي ايران، به پژوهشگران تقديم مي‌كند اين اسناد، به ‌طور عمده مربوط به دهة 20سال 1327ش و پس از آن است. قديمي‌ترين سند معرفي شده در اين نمايشگاه، مربوط به 1301ش. و جديدترين آن، به 1347 ش. برمي‌گردد.


 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 2162