از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

«استان اصفهان در دهه چهل و پنجاه، همگام با انقلاب اسلامی»
«لازم است براي بيداري نسل هاي آينده و جلوگيري از غلط نويسي مغرضان، نويسندگان متعهد با دقت تمام به بررسي دقيق تاريخ اين نهضت اسلامي بپردازند و قيام ها و تظاهرات مسلمين ايران را در شهرستان هاي مختلف، با تاريخ و انگيزۀ آن ثبت نمايند تا مطالب اسلامي و نهضت روحانيت سرمشق جوامع و نسل هاي آينده شود.»
امام خميني(قدس سره) 5/5/1357
صحيفۀ امام، جلد3، صفحۀ 434
قرن بيستم را، مي توان قرن انقلاب ها و خيزش هاي مردمي عليه استكبار و استبداد ناميد؛ قرني كه با انقلاب كبير روسيه آغاز و با انقلاب چين و قيام هاي آفريقائي عليه استعمار دنبال شد. اما در ميان همۀ انقلاب ها و قيام ها، انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(قدس سره) با ويژگي هاي منحصر به فردش، رنگ و بوي متفاوتي با ديگر انقلاب ها دارد. انقلاب اسلامي ايران، فرياد اعتراض طبقه اي بر طبقۀ ديگر نبود. اعتراض گستردۀ مردان و زنان مصمم عليه ظلم، وابستگي، استعمار، استبداد، استكبار، بي عدالتي و بي ديني بود. انقلابي كه در سراسر كشور يك صدا و يك شكل داشت و انقلابيان آن، گوش به فرمان مقتداي خود عليه نظامي به مبارزه برخاسته بودند كه شرافت آنان را به تاراج برده بود.
تاريخ نگاري اين انقلاب بزرگ و آشنائي با زواياي پيدا و پنهان آن، بر شناخت صحيح از تحولات استوار است و اين شناخت، نيازمند رجوع به اسناد و مدارك است. مطالعۀ اين اسناد، براي جلوگيري از بهره برداري نادرست دشمنان و همچنين، تحليل صحيح و منطبق بر واقعيت سير تاريخي اين حادثۀ مهم، ضرورت دارد. با مراجعه به اين اسناد، مي توان مانع از حركت ضد انقلاب براي مخدوش كردن چهرۀ انقلاب اسلامي بر پايۀ تحليل هاي بي اساس و وارونه كردن انگيزه هاي اصلي قيام مردمي ايران شد.
بر همين اساس معاونت اسناد ملي(اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات)، اسناد مرتبط با انقلاب اسلامي را در استان اصفهان و به ويژه در شهرستان شهرضا، در معرض ديد علاقه مندان قرار داده است. استان اصفهان همزمان با ساير شهرهاي كشور و در همراهي با رهبر خود، عليه لايحۀ انجمن هاي ايالتي و ولايتي شوريد و در سال هاي بعد نيز نقش محوري در پيروزي انقلاب اسلامي بر عهده داشت. تصويب كاپيتولاسيون، دستگيري و تبعيد امام خميني(ره)، شعله هاي اعتراض مردم اصفهان، را مشتعل تر ساخت. جريان مذهبي و متدين اصفهان، با تأسيس مدرسه هاي مذهبي، تشكيل انجمن هاي اسلامي، روضه خواني و ايجاد صندوق هاي خيريه و قرض الحسنه براي كمك به خانواده هاي انقلابي، در برابر فرهنگ شاهنشاهي ايستادگي كردند. تلاش براي به نتيجه رساندن انقلاب در اين خطه تا بدان جا رسيد كه اين مردم، قبل از پيروزي انقلاب در 22م بهمن 1357 ادارۀ شهر را به دست گرفتند و براي نخستين بار پرچم «حكومت اسلامي» را در كشور به اهتزاز درآوردند.
اسناد به نمايش درآمده در اين مجموعه، نشان مي دهد كه تبعيد امام و هماهنگي مردم با سراسر كشور در بستن بازار، ترس رژيم پهلوي را در پي داشته است. تهيۀ طرح اطلاعاتي براي ماه هاي محرم و صفر و آموزش روش هاي مقابله با مردم انقلابي، اعلام موضوع هاي ممنوع براي سخنراني و ممانعت از منبر رفتن روحانيان مخالف رژيم، دستگيري و تبعيد مخالفان، حضور اقشار مختلف مردمي در تظاهرات ضد شاه و بيانيه هاي امام خميني(قدس سره) براي افشاي چهرۀ كارتر، دعوت از مردم براي حفظ وحدت و پرهيز از اختلاف در كنار ناراحتي ايشان از دوري مردم و رنج و مشكلات آنان، موضوع اسنادي است كه در اين نمايشگاه ارائه شده است.
 صفحه 1 از 4
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 3299