از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی، به مناسبت نهم آبان‌ماه، روز تکریم از بازنشستگان
مقدمة نمايشگاه مجازي، به مناسبت نهم آبان‌ماه، روز تكريم از بازنشستگان

واژة بازنشستگي، تقريباً واژه‏اي نو مي‏باشد؛ در برخي فرهنگ‏ها مانند فرهنگ نفيسي و بـرهان قاطع اشـاره‏اي به آن نشده است؛ اما مرحوم علي‌اكبر دهخدا در لغت‌نامة خود، آورده است: بازنشستگي‌(تقـاعد)، دوراني است كه معمـولاً در اواخر عمـر، عضو اداره يا مؤسسه‏اي پس از مدتي خدمت، بدون انجـام دادن كار، حقـوق خود را از صنـدوق آن اداره يا مؤسسه دريافت مي‏دارد.
بازنشستگي، حادثة مهمي در چرخة زندگي فرد است و افراد با بازنشسته شدن، بايد قادر به پذيرفتن اين انديشه شوند كه مي‌توانند با سربلندي به عنوان يك فرد كامل، بدون آن كه اشتغالي داشته باشند، به زندگي ادامه دهند.
توجه به نيازهاي مادي و معنوي بازنشستگان، ايجاد زمينه‌هائي براي حضور پر‌فايدة آنان در صحنة كارهاي اجرائي با توجه به تجربيات، تخصص‌ها و توانائي‌ها، در نظر گرفتن امكاناتي براي گذراندن اوقات اين عزيزان، ايجاد تشكل‌ها، انجمن‌ها و گردهمايي‌هائي با سرلوحه قرار دادن برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي متناسب با شرايط آنان، ايجاد تسهيلات بهداشتي- درماني، دادن نقش‌هاي پر‌رنگ و كليدي در خانه و خانواده به آنان از جملة امور ضروري و پر‌اهميتي است كه براي سلامت روحي و رواني و جسماني آنان در دولت و خانواده‌ها بايد مد نظر قرار گيرد.
به همين منظور و براي ارج نهادن به مقام بازنشستگان، شوراي فرهنگ عمومي روز 25م ذيحجه يعني روز خانواده را در تقويم رسمي كشور، روز خانواده و تكريم از بازنشستگان اعلام كرده‌است.
گروه ارتباطات آرشيوي، با گرامي‌داشت اين روز، نمايشگاهي از اسناد مرتبط به بازنشستگان را با در برداشتن 5 عنوان و معرفي 6 برگ سند، تقديم علاقه‌مندان مي‌نمايد.
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 2264