از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

همدان در جنگ
جنگ عراق با ايران- ‌كه در ايران با تعبير‌هاي «دفاع مقدس»، «جنگ تحميلي»، و «جنگ هشت‌ساله»، و در نزد اعراب با نام‌هاي «قادسيه صدام» و «جنگ اول خليج» شناخته مي‌شود- طولاني‌ترين نبرد كلاسيك سدة بيستم و دومين جنگ طولاني اين قرن پس از جنگ ويتنام بود.
رژيم عراق، درنخستين سال‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي ايران، با مشاهدة سقوط رژيم پهلوي و تضعيف موقعيت آمريكا در ايران، فرصت را براي تاخت و تاز نظامي مناسب ديد و دست‌زدن به تحركات مرزي ، عنوان كرد خوزستان جزئي از عراق است. به دنبال اين ادعا، دولت عراق‌ در ۲۶م شهريور ۱۳۵۹ با تسليم‌ يادداشتي‌ رسمي‌ به‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در بغداد، اعلام‌ كرد ‌ اعلامية الجزاير و عهدنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مرز مشترك‌ و حسن‌ هم‌جواري‌ و ۳ پروتكل‌ و پيوست‌هاي‌ آن‌ و ديگر موافقت‌نامه‌ها و يادداشت‌هاي‌ انضمامي‌ به‌ اين‌ عهدنامه‌ را يك‌جا و يك‌جانبه‌ فسخ‌ كرده‌ است‌. پس از اين اقدام، صدام حسين در مقابل دوربين‌هاي تلويزيون عراق، قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير را كه در آن، عراق، حاكميت ايران را بر خوزستان به رسميت شناخته‌بود پاره كرد و در ۳۱ م شهريور همان سال، هواپيماهاي متجاوز عراقي، شهرهاي خرمشهر و آبادان را به رگبار گلوله بستند و بدين ترتيب، جنگ تحميلي رژيم بعث، با تمام توش و توان نظامي عراق، و عبور از مرزهاي بين‌المللي آغاز شد.
با تمام فراز وفرود هاي موجود در تاريخ هشت‌سالة دفاع مقدس، سرانجام قطعنامة ۵۹۸ كه هشتمين قطعنامة شوراي امنيت سازمان از ابتداي تجاوز علني رژيم بعث عراق به سرزمين ايران به شمار مي‌رفت‌در تاريخ ۲۷ م تير ۱۳۶۷، با قبول جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد.
ولي داستان و روايت جنگ به همين جا خاتمه نيافت؛ چرا كه ايران در دوران دفاع مقدس 221 هزار و 682 نفر از بهترين جوانان و فرماندهان خودرا از دست داد. هم‌چنين، اين جنگ 554 هزار و 858 جانباز به‌جاي گذاشت؛ به‌طوري كه از اين تعداد 60 درصد جانباز زير 25 درصد و 40 درصد باقي مانده، جانبار 25 درصد و بالاتر هستند.
در اين ميان آزادگان كشور (اسيران جنگ تحميلي) هم‌كه آمارشان 42 هزار و 41 نفر است سهم در تاريخ جنگ داشتند.
با گذشت 24 سال از پايانپذيرفتن جنگ تحميلي، هنوز هم مشكلات و چالش‌هايي همچون رسيدگي به جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس، پيگيري غرامت جنگي و آلودگي محيط زيست در مناطق جنگي، به قوت خود باقي است.
گروه ارتباطات آرشيوي، با گرامي‌داشت دلاور‌مردي‌هاي هشت سال دفاع مقدس، اقدام به برگزاري نمايشگاهي از اسناد و عكس‌هاي جنگ عراق عليه ايران كرده كه آن را به شكل مجازي، تقديم علاقه‌مندان مي‌كند.
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 2655