از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی قرآن، به مناسبت فرا‌رسیدن ماه مبارک رمضان

كلمة «قرآن»، برگرفته از ريشة «قرء»، و به معني «جمع كردن، فراهم آوردن، و هم‌چنين خواندن» است و در سورة علق نيز به اين معني اشاره شده است. اين كتاب، وحي‌نامة اعجازآميز خداوند به زبان عربي است كه به عين الفاظ، به ‌دست فرشتة وحي(جبرئيل)، از لوح محفوظ، هم يكباره به‌اجمال، و هم به‌تفصيل در مدت بيست و سه سال، بر قلب و زبان مبارك پيامبر اسلام(ص)  نازل شده است.

قرآن، داراي دو ويژگي خاص است: يكي اين كه از جانب خدا به رسول اكرم(ص) نازل شده و كتاب ديگري هم بعد از آن نيامده است؛ چنانچه سورة انعام، آية 115 مي‌فرمايد: « و سخن در حال راستي و عدالت، تمام شده‌است، و هيچ تغيير دهنده‌اي براي كلمات او نيست، و او بسي شنواي بسيار داناست» و ديگر آن ‌كه، كتابي خارق‏العاده و سراسر معجزه است. قرآن، تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه نيست، بلكه از نظر معارف، موعظه، برهان، اخبار غيبي و قوانين هم معجزه است. چنان‌كه در سورة اسرا، آية 88 آمده است: «اگر تمام انس و جن جمع شوند، نمي‌توانند مثل قرآن را بياورند»

Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1587