از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
روزشمار
روز قبل
3 شهريور
روز بعدآرشيو روز شمارجستجوبخشنامة نخست‌وزيري و ابلاغ دستور شاه.
شرح سند :سند، بخشنامة صادره از نخست‌وزيري، براي اطلاع به وزارتخانه‌ها است كه طي آن، دستور شاه براي اعطاي اختيارات تامه، در اصلاح امور ماليه، به آقاي تقي‌زاده، ابلاغ شده است.
شماره سند : 310000449
تاريخ سند : .3/6/1309ش
كليدواژه :

 

Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 493

بخشنامة نخست‌وزيري و ابلاغ دستور شاه.
اعلان حكومت نظامي و تعيين نرخ صيفي‌جات و ميوه.
معافیت از مالیات نفت مورد استفاده برای مبارزه با مالاریا