از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
روزشمار
روز قبل
2 شهريور
روز بعدآرشيو روز شمارجستجوبخشنامة مراقبت و برخورد با كارمندان ضد انقلاب و خرابكار
شرح سند :اين سند بخشنامة نخست‌وزير دولت موقت جمهوري اسلامي ايران است كه در آن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خواسته شده كه مراقب كارمندان منحرف و ضد انقلاب و خرابكار باشند و آن‌ها را بدون تسامح بركنار كنند.
شماره سند : 23605-293
تاريخ سند : 2/6/1358ش.
كليدواژه : 1 برگ
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 408

بخشنامة مراقبت و برخورد با كارمندان ضد انقلاب و خرابكار