درباره

هدف از راه اندازی این واحد ارائه خدمات به نابینایان و کم بینایان و تهیه مجموعه ای از منابع مطالعاتی و تحقیقاتی آنان می باشد. 

خدمات

  • جستجو در اینترنت و استفاده از رایانه به کمک برجسته نگار و نرم افزارهای پکجاز،

  • رایت سی دی، کپی و پرینت از منابع اطلاعاتی نابینایی،

  • ارائه خدمات جستجو در منابع و راهنمایی نابینایان به قسمت های مختلف کتابخانه،

  • استفاده از کتب گویا در محل کتابخانه،

  • چاپ تصاویر توسط دستگاه حرارتی،

  • استفاده از دستگاه به دید برای کم بینایان و اطلاع رسانی از طریق سایت

ازجمله خدمات ارائه شده به نابینایان و کم بینایان می باشد.