درباره

این تالار در طبقه همکف و در ضلع غربی تالارها قرار داشته و کتاب های‌ حوزه‌ علوم‌ و فنـون‌ از جمله‌ ریاضیات، نجـوم، فیزیـک‌، شیمـی، زیست‌ شناسی، زمین‌ شناسی‌، دیرینه‌ شناسی، رایانه‌، مهندسی‌، پزشکی‌ و کشاورزی‌ در این‌ تالار نگهداری‌ می‌شود.

مجموعه

 منابع این بخش در حدود 54000 نسخه در مخزن و 7000 نسخه در تالار است.