درباره عضویت در کتابخانه ملی

اداره عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مسئول بررسي و تاييد شرايط عضويت براي مراجعان  و تعيين سطوح عضويت آنان است.

عضوگيري فقط براي متقاضياني انجام مي گيرد كه پس از ثبت نام اينترنتي در هنگام مقرر به صورت حضوري مراجعه كرده باشند. بنابراين حضور فردي به جاي ديگري جهت انجام امور عضويت بي نتيجه خواهد بود.

استفاده از خدمات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با ارائه اصل كارت عضويت امكان پذير است.

كارت اعضاي ويژه با تاييد رياست سازمان صادر مي گردد.

كارت عضويت اتباع خارجي پس از دريافت تمامي مدارك و استعلام از مراجع ديربط صادر خواهد شد.ابطال كارت عضويت با توجه به مقررات ذكر شده در اين آيين نامه (بند 6-4-2)  پس از تاييد كميته انضباطي انجام مي گيرد.

كميته انضباطي متشكل از مديركل حراست و مديركل روابط عمومي و  مديركل اطلاع رساني است.

كارت عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با توجه به مدرك تحصيلي و شرايط ذكر شده در آئين نامه عضويت با سطوح  ۱ تا 3 مشخص و صادر مي شود.

ورود به تالارهاي عمومي و تخصصي و بهره مندي از ميزان خدمات اطلاع رساني با توجه به سطوح عضويت تعريف مي  شود.

نکته : پس از مطالعه سایر موارد نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام کنید. 

 

درخواست عضویت ویرایش پروفایل تغییر کلمه عبور

 

مقررات عمومي

1.كتابخانه ملي جزء ميراث ملي و فرهنگي كشور است ، و نگهداري و حفظ آن وظيفه همگان مي باشد لذا با اعمالي چون خدشه دار كردن ميز و صندلي، آسيب رساندن به كتابها و منابع كتابخانه ، هر نوع خط كشي و علامت گذاري در منابع ، گذاشتن هر نوع وسيله از جمله قلم و... بين صفحات كتابها ، اختلال در سيستم هاي رايانه اي و موارد مشابه علاوه بر لغو عضويت ، برخورد قانوني نيز خواهد شد.

2.مجموعه منابع كتابخانه ملي به استثناي برخي از منابع كتابخانه عمومي، صرفاً براي استفاده در تالارهاي مطالعه است و به خارج از كتابخانه امانت داده نمي شود.

3.كتابهاي هر تالار مخصوص مطالعه همان تالار است و جابجايي كتاب و نشريه در بين طبقات و تالارها ممنوع مي باشد..

4.استفاده از كارت عضويت فقط براي صاحب كارت مجاز بوده و هرگونه جابجايي يا استفاده از كارت ديگران ممنوع مي باشد (اسكن ، كپي يا زيراكس از كارت ممنوع است).

5.اعضاء محترم كتابخانه فقط با ارائه كارت عضويت از خدمات كتابخانه بهره مند مي شوند.

6.رعايت كامل پوشش اسلامي و حفظ شئونات فرهنگي ، ديني و اجتماعي در محيط كتابخانه و تالارهاي مطالعه الزامياست.

7.استعمال دخانيات در داخل ساختمان و محوطه كتابخانه اكيداً ممنوع است.

8.رعايت سكوت و ايجاد آرامش لازمه مطالعه و تحقيق است بنابراين حفظ سكوت در سالن ورودي و تالار هاي مطالعه الزامي مي باشد.

9.استفاده از تلفن همراه در تالار ورودي و تالارهاي مطالعه ممنوع مي باشد بنابراين لازم است در هنگام ورود تلفن همراه خود را به حراست تحويل دهيد.

10.همراه داشتن هرگونه مواد خوراكي و آشاميدني و تنقلات در سالن ورودي و تالار هاي مطالعه ممنوع است, جهت خوردن و آشاميدن هر نوع خوراكي و تنقلات به كافي شاپ كتابخانه مراجعه نماييد.

11.همراه داشتن كيف ، كتاب ، دفتر ، و جزوه ، ماژيك و هرگونه وسايل شخصي در تالارهاي مطالعه ممنوع است . كتابها و جزوات شخصي خود را به حراست تحويل دهيد.

12.مراجعه كنندگان محترم به تالارها صرفأ مي توانند مداد، چند برگ كاغذ سفيد و  رايانه شخصي ( با هماهنگي مسئولان ذيربط)  همراه داشته باشند.

13.مراجعه كنندگان به تالار مطالعه كتابخانه عمومي مي توانند يك جلد كتاب و 40 برگ جزوه (با هماهنگي مسئولان ذيربط) همراه داشته باشند.

14.هرگونه كپي و عكسبرداري از منابع كتابخانه بدون داشتن مجوز ممنوع است.

15.ورود افراد همراه به كتابخانه به جز براي معلولان و نابينايان ممنوع مي باشد.

16. تردد و تجمع بيش از حد معمول در سالن ورودي و تالارهاي مطالعه ممنوع مي باشد.

17.كليه كتابها و منابع اطلاعاتي كه بدون حضور عضو (حداكثر تا 30دقيقه) بر روي ميزهاي مطالعه قرار داده شده اند توسط مسئولين تالارها گردآوري و به مخازن تحويل داده مي شوند.

18.خروج كتابها و ساير منابع كتابخانه ممنوع بوده و علاوه بر لغو عضويت پيگرد قانوني دارد.

19.عدم رعايت مقررات كتابخانه موجب ابطال كارت عضويت شده و مراتب به خانواده عضو و دستگاه معرفي كننده اعلام و گزارش تخلف جهت پيگرد قانوني به مراجع ذيصلاح ارسال خواهد شد.

تعاریف

ماده 1 - تعاريف

1-1 -   سازمان: منظور از سازمان در اين آيين­ نامه " سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران" است.

1-2 -   كتابخانه : منظور از كتابخانه "كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران" است.


1-3-    مديريت اطلاع ­رساني : منظور از مديريت اطلاع رساني، اداره كل اطلاع­ رساني با شرح وظايف آن در كتابخانه ملي ايران است.


1-4-   كميته ويژه عضويت: كميته­اي است متشكّل از معاون كتابخانه ملي، مديركل حراست، مديركل اطلاع ­رساني و رئيس اداره عضويت كه وظيفه رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تخلّفات اعضاي كتابخانه را برعهده دارد. همچنين موارد و درخواستهاي ويژه­اي از عضويت كه در مقرّرات آيين­ نامه لحاظ نشده در اين كميته مطرح مي­گردد. تصميمات اين كميته قطعي و لازم­ الاجرا است .


1-5-  عضويت ويژه: عضويتي است كه به افرادي تعلق مي­گيرد كه به صورت ويژه٬ بدون محدوديت زماني و رايگان به عضويت سازمان اسنادوكتابخانه ملي درمي­ آيند و از خدمات آن بهره­ مند مي­ شوند.


1-6 -  عضويت عادي: اين عضويت٬ شامل حال كساني مي­گردد كه از شرايط لازم براي عضويت برخوردارند و بر اساس قرار گرفتن در دو سطح  عمومي و تخصصي براي مدت زماني معيّن از خدمات كتابخانه استفاده مي­ نمايند.


1-7-   عضويت موقت: عضويتي است كه براي مدتي محدود در موارد خاص بنا به صلاحديد مسئولين ذيربط و تأييد مديركل اطلاع ­رساني و رئيس گروه اداره عضويت٬ جهت برطرف كردن نيازهاي ضروري اطلاعاتي و مقطعي براي افرادي كه غالباً از طرف سازمان ها، ادارات و ... به كتابخانه مراجعه مي­كنند صادر مي­گردد.


1-8-   شاغلان سازمان : منظور٬ كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است.


1-9-   خدمات سازمان : عبارت است از خدمات اطلاع رساني، خدمات مرجع ، استفاده از فضاهاي مطالعاتي و پژوهشي، دسترسي به منابع كتابخانه ، دريافت منابع، امانت منابع٬ خدمات رايانه اي، خدمات ديداري و شنيداري و خدمات رفاهي.


1-10-  كارت عضويت : عبارت است از كارتي كه پس از احراز شرايط عضويت با  تكميل فرم الكترونيكي و اختصاص كد عضويت و اعتبار تعريف شده براي فرد متقاضي٬ جهت استفاده از خدمات سازمان صادر مي­شود

1-11- کارت مهمان : کارتی است که در مواقع ضروری برای افرادی که شرایط عضویت را ندارند و یا تمایل به عضویت ندارند ، جهت استفاده از منابع و فقط یک بار در طول سال صادر می شود.(درحال حاضر این مورد غیر فعال است)


1-12-  شماره عضويت : عبارت است از شماره منحصربفردي كه به اعضا اختصاص داده شده و روي كارت عضويت نيز درج مي­گردد.


1-13-  منظور از اعضاي خانواده درجه يك صرفاً پدر٬ مادر٬ خواهر٬ برادر٬ همسر و فرزند است.

 

اطلاعات لازم

اداره عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مسئول بررسي و تاييد شرايط عضويت براي مراجعان  و تعيين سطوح عضويت آنان است.

عضوگيري فقط براي متقاضياني انجام مي گيرد كه پس از ثبت نام اينترنتي در هنگام مقرر به صورت حضوري مراجعه كرده باشند. بنابراين حضور فردي به جاي ديگري جهت انجام امور عضويت بي نتيجه خواهد بود.

استفاده از خدمات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با ارائه اصل كارت عضويت امكان پذير است.

كارت اعضاي ويژه با تاييد رياست سازمان صادر مي گردد.

كارت عضويت اتباع خارجي پس از دريافت تمامي مدارك و استعلام از مراجع ديربط صادر خواهد شد.ابطال كارت عضويت با توجه به مقررات ذكر شده در اين آيين نامه (بند 6-4-2)  پس از تاييد كميته انضباطي انجام مي گيرد.

كميته انضباطي متشكل از مديركل حراست و مديركل روابط عمومي و  مديركل اطلاع رساني است.

كارت عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با توجه به مدرك تحصيلي و شرايط ذكر شده در آئين نامه عضويت با سطوح  ۱ تا 3 مشخص و صادر مي شود.

ورود به تالارهاي عمومي و تخصصي و بهره مندي از ميزان خدمات اطلاع رساني با توجه به سطوح عضويت تعريف مي  شود.

سطوح عضویت

ماده 2- انواع  عضويت

2-1 - عضويت ويژه

2-1-1-    شرايط عضويت ويژه

2-1-1-1-   اين نوع عضويت شامل افراد مندرج در بند (2-1-2)مي­باشد.

2-1-1-2 -  عضويت اين افراد به صورت دائمي است و محدوديت زماني براي پايان اعتبار كارت آنان وجود ندارد.

2-1-1-3 -  ارائه خدمات و امكانات به اين اعضا در بخش­هاي مختلف در بالاترين حدّي است كه در مقررات آن بخش٬ پيش­ بيني شده است.

2-1-1-4 -  تأييد احراز اين سطح صرفاً توسط رئيس سازمان انجام مي­گيرد.

2-1-1-5 -  عضويت و استفاده از همه خدمات سازمان براي اين افراد رايگان است.

2-1-2   افرادي كه در عضويت ويژه قرار مي گيرند

2-1-2-1-  رؤساي سه قوه (مقننه، مجريه، قضائيه) و رئيس مجمع ­تشخيص­مصلحت نظام

2-1-2-2-  معاونين رئيس­ جمهور و پست­هاي هم­تراز، نوّاب رئيس مجلس­ شوراي­ اسلامي و اعضاي شوراي­ نگهبان

2-1-2-3-   وزرا و پست­ هاي هم­تراز  و رؤساي كميسون­هاي مجلس­ شوراي­ اسلامي

2-1-2-4 -  مراجع تقليد  

2-1-2-5 -  رؤساي فرهنگستان­هاي جمهوري­ اسلامي­ ايران

2-1-2-6 -  اعضاي پيوسته فرهنگستان­هاي جمهوري­ اسلامي­ ايران

2-1-2-7 -  رؤساي سازمان­ اسناد­ و كتابخانه­ ملي

2-1-2-8 -  معاونين سازمان­ اسناد و كتابخانه­ ملي

2-1-2-9-   اعضاء هيات علمي با رتبه استاد كامل

2- 2-عضويت تخصصي

2-2- 1 -  شرايط عضويت تخصصي

2-2-1-1-    اين نوع  عضويت شامل افراد مندرج در بند (2-2-2) مي­باشد.

2-2-1-2-    مدّت عضويت براي اين افراد حداكثر يك سال است.

2-2-1-3-   ارائه خدمات، امكانات، محل­هاي دسترسي و هزينه ها در هر سال بر اساس دستورالعملي مي­باشد كه به تصويب هيأت اجرايي سازمان مي­رسد.

2-2    -2- افرادي كه در عضويت تخصصي قرار مي گيرند

2-2-2-1-   نخبگان و مخترعان

2-2-2-2-  فارغ التحصيلان دكتراي تخصصي، دكتراي حرفه­اي، كارشناسي ارشد و حداقل سطح سه حوزه

2-2-2-3-  شاغلان به تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي و طلاب شاغل به تحصيل در سطح چهار حوزه

2-2-2-4-  پديدآورندگان كتاب علمي- تخصصي

2-2-2-5- نويسندگان مقالات علمي با درجهISI ، علمي- پژوهشي و علمي- ترويجي و نيز ارائه شده در كنفرانسهاي بين­ المللي.

2-2-2-6-  دارندگان مدارك درجه يك٬ دو و سه هنري (با تأييد از وزارت ارشاد اسلامي)

2-2-2-7-  معلولين جسمي- حركتي٬ نابينايان و كم بينايان و ناشنوايان

2-2-2-8-  كارمندان و بازنشستگان سازمان٬ حافظان كل قرآن­ كريم٬ جانبازان و ايثارگران٬ اهداكنندگان مجموعه هاي نفيس٬ بازنشستگان دولت٬ قهرمانان ملي و جهاني؛ با حداقل مدرك كارشناسي

2-3 -  عضويت عمومي

2-3-1-    شرايط عضويت عمومي

2-3-1-1-  اين نوع عضويت شامل افراد مشروحه در بند ( 2-3-2 ) مي باشد .

2-3-1-2-  مدت عضويت براي اين افراد حداكثر يك سال است.

2-3-1-3-  ارائه خدمات، امكانات، محل­هاي دسترسي و هزينه ها در هر سال بر اساس دستورالعملي مي­باشد كه به تصويب هيأت اجرايي سازمان مي­رسد.

2-3-2-    افرادي كه درعضويت عمومي قرار مي­گيرند

2-3-2-1-  دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

2-3-2-2-  دانشجويان مقطع دكتراي حرفه­ اي و كارشناسي ارشد پيوسته ترم نه به بالا

2-3-2-3-  طلاب شاغل به تحصيل در سطح سه حوزه

2-3-2-4-  كساني كه به شرح زير٬ يكي از بندهاي تبصره عضويت مندرج در ماده۳ در كتابخانه ملي شامل آنان شده است:

الف. حافظان كل قرآن كريم

ب. جانبازان ، ايثارگران و اعضاي درجه يك خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران

ج. قهرمانان ورزشي ملي و جهاني

د. اهدا كنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسنادوكتابخانه ملي و اعضاء درجه يك خانواده آنها

ه. بازنشستگان دولت

شرایط لازم

 

ماده3- شرايط لازم جهت عضويت در كتابخانه ملي

حداقل شرايط لازم تحصيلي براي عضويت در كتابخانه­ ملي، اشتغال به تحصيل در مقطع كارشناسي­ ارشد­ناپيوسته٬ سطح سه حوزه و نيز دكتراي حرفه­ اي و كارشناسي­ ارشدپيوسته از ترم نه به بالا است.

 همچنين افراد ذيل مي­­توانند با حداقل مدرك پيش­ دانشگاهي(ديپلم قديم) از خدمات سازمان استفاده نمايند:

3-1- پديدآورندگان كتب و مقالات علمي و تخصصي

     تبصره -  تنها پديدآورندگاني مي‌توانند بدون برخورداري ازحداقل اشتغال به تحصيل در مقطع تحصيلي كارشناسي­ ارشد به عضويت پذيرفته شوند كه كتاب علمي- تخصصي تأليف كرده باشند و يا مقاله آنها در يكي از مجلات علمي با درجه ISI ٬ علمي-پژوهشي يا علمي-ترويجي چاپ شده باشد و يا در يكي از كنفرانس­هاي بين المللي ارائه شده باشد.

۲-۳-   نخبگان

۳-۳- مخترعان

3-۴- حافظان كل قرآن كريم

۵-۳-  اهدا كنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي و اعضاء درجه يك خانواده آنها

۶-۳-  دارندگان مدرك درجه يك ٬ دو و سه هنري با تأييد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

۷-۳-  جانبازان و ايثارگران

تبصره: اعضاي درجه يك خانواده شهدا٬ جانبازان و ايثارگران مي­توانند با حداقل مدرك ليسانس از خدمات سازمان بهره­مند شوند.

۸-۳-  معلولين جسمي-حركتي٬ نابينايان٬ كم­ بينايان و ناشنوايان

۹-۳-  قهرمانان ورزشي ملي و جهاني

۱۰-۳- بازنشستگان دولت

۱۱-۳-  كاركنان و بازنشستگان سازمان ( اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي) و خانواده درجه يك آنان

   تبصره –  اعتبار كارت عضويت همكاران رسمي٬ پيماني و قراردادي و خانواده­ هاي درجه يك آنها به مدت ۵سال درنظرگرفته مي­شود.

مدارک لازم

 

ماده 4 -  مدارك لازم جهت عضويت

ارائه اصل و كپي هريك از مداركي كه در زير ذكر مي­شود٬ لازم است. بنابراين اسكن يا كپي مدارك٬ به تنهايي قابل قبول نيست.

4-1-          تكميل فرم الكترونيكي عضويت

4-2-          كارت ملي و شناسنامه

4-3-          آخرين مدرك تحصيلي يا گواهينامه موقت پايان تحصيلي براي فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي

       تبصره 1 -  آقاياني كه به دليل اعزام به خدمت سربازي مدرك فارغ التحصيلي خود را دريافت نكرده ­اند٬ مي­توانند با اصل نام ه­ايي كه دانشگاه براي مراجع نظام وظيفه صادركرده است ( اتمام معافيت تحصيلي) ثبت نام كنند.

       تبصره 2 -   فارغ التحصيلان دكتراي حرفه­ اي و اعضاء هيئت علمي مي­توانند با ارائه كارت معتبرخود ثبت­ نام كنند.

      تبصره 3-   فارغ التحصيلاني كه مدارك آنها از يكي از دانشگاههاي خارج از كشور صادر شده٬ مدرك آنها بايد به مهر تأييد وزارت علوم،تحقيقات­ و فناوري يا وزارت امورخارجه يا  سفارتخانه و كنسولگري جمهوري اسلامي ايران  در آن كشور٬ ممهور باشد؛ در غير اين صورت مدرك ارائه شده جهت احراز شرايط عضويت مورد قبول نيست.

     تبصره ۴-   كارت عضويت اتباع خارجي پس از دريافت تمامي مدارك٬ بررسي و استعلام از مراجع ذيربط٬ صادر خواهد شد.

4-4-  كارت دانشجوئي معتبر و گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، دكتري و طلاب حوزوي سطح 3 و بالاتر

      تبصره 1-   گواهي اشتغال به تحصيل در صورتي مورد قبول است كه علاوه بردارا بودن مهر و امضاء دانشگاه، مقطع تحصيلي و شماره دانشجويي در آن ذكر شده باشد.

     تبصره 2 -  كارت دانشجويي ارائه شده٬ حتماً بايد معتبر و غيرموقت باشد و هولوگرام و تاريخ اعتبار بر روي آن قابل مشاهده باشد.

4- 5  -   مدرك لازم جهت احراز شرايط عضويت براي مشمولان مندرج در ماده۳ اين آيين­نامه؛ شاملِ:

4-5-1-   كتاب و مجله محتوي مقاله تخصصي چاپ شده براي پديدآورندگان

     تبصره  -  در مورد كتاب و مقالاتي كه در سازمان به ثبت رسيده و اطلاعات آن در نرم افزار رسا  موجود است نياز به ارائه نسخه اصلي كتاب و مقاله نيست .

4-5-2-   گواهي ثبت اختراع براي مخترعان

4-5-3-   گواهي از مراجع ذيصلاح در خصوص احراز شرايط نخبگي توسط نخبگان

4-5-4- گواهي يا كارت معتبر جهت احراز شرايط مربوطه براي ايثارگران و جانبازان و اعضاي درجه يك خانواده آنها و اعضاي درجه يك خانواده شهداء

4-5-5-  كارت و حكم بازشستگي براي بازنشستگان دولت

4-5-6- گواهي يا كارت معتبر معلوليت٬ نابينايي٬ كم بينايي و ناشنوايي از سازمان بهزيستي كشور٬ براي دارندگان اين شرايط

4-5-7- گواهينامه درجه يك، دو و سه  هنري  با تأييد وزارت فرهنگ­ و ارشاد­اسلامي براي هنرمندان

4-5-8- مدرك تخصّصي حافظان كل قرآن­كريم براي حافظان

4-5-9- تأييديه سازمان براي اهداكنندگان مجموعه نفيس به اين سازمان

 4-5-10- حكم قهرماني براي قهرمانان ملي و جهاني

اموراجرایی و مالی

 

5-1- ساعات كاري و امور اجرايي:

۱-۱-۵- بخش عضويت كتابخانه ملي هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غير از روزهاي تعطيل رسمي از ساعت 8:00 الي 15:30 آماده خدمات رساني به متقاضيان مي­باشد.

۲-۱-۵- بخش عضويت سازمان مسئول بررسي و تأييد شرايط عضويت براي مراجعان و تعيين سطوح عضويت آنان است.

۳-۱-۵- صدور كارت عضويت صرفاً پس از ثبت نام اينترنتي و مراجعه حضوري متقاضي در زمان مقرر به بخش عضويت انجام خواهد شد. ۴-۱-۵- حضور شخص متقاضي٬ براي ارائه مدارك و دريافت كارت عضويت الزامي است.

۵-۱-۵- كارت عضويت سازمان با توجه به شرايط ذكر شده در آئين نامه عضويت با سطوح مشخص شده در ماده۲ صادر مي­ شود.

5-2- هزينه­ ها:

5-2-1-  تعيين هزينه عضويت و صدور كارت المثني هر ساله بر اساس مدت زمان  عضويت براي دوره هاي يكساله، شش ماهه و سه­ ماهه توسط هيأت اجرايي سازمان٬ مذكور در تبصره 2 ماده 36 آيين نامه مالي و معاملاتي تعيين و ابلاغ مي­گردد .

۲-۲-۵- هزينه­ هاي عضويت٬ در ابتداي هرسال توسط اداره پذيرش و عضويت برآورد و به هيأت اجرايي پيشنهاد مي­گردد.

5-2-۳-  كارت عضويت براي اعضاي ويژه و اهداكنندگان مجموعه­ هاي نفيس٬ بازنشستگان دستگاههاي دولتي٬ حافظان كل قرآن كريم٬ شاغلان و بازنشستگان سازمان و نيز خانواده درجه يك آنان٬ جانبازان و ايثارگران و خانواده درجه يك آنها٬ خانواده درجه يك شهدا و نيز معلولين جسمي– حركتي٬ نابينايان٬ كم بينايان و ناشنوايان رايگان صادر مي­گردد.

5-2-۴-  هزينه صدور كارت براي كتابداران و دانشجويان رشته كتابداري و كاركنان شركتي شاغل در سازمان به صورت نيم بها دريافت مي­گردد.

5-2-۵-  متقاضيان  عضويت ،  هزينه هاي مربوطه را  به شماره حساب ۲۱۷۰۴۰۹۰۰۱۰۰۲ بانك ملي ايران٬ شعبه كتابخانه ملي (كد۱۲۰۵) به نام « رابط تمركز وجوه خدمات فرهنگي و اطلاع رساني» واريز و  فيش آن را هنگام ثبت نام به بخش صدور كارت ارائه دهند  همچنين  افرادي كه داري يكي از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب هستند٬ هنگام مراجعه مي توانند مبلغ مورد نظر را از طريق  دستگاه كارت خوان مستقر در محل صدور كارت بپردازند.

 

سایر مقررات

 

ماده ۷ -  تكميل فرم تقاضاي عضويت و صدور كارت عضويت به منزله آگاهي كامل اعضا  از مقررات ذكر شده در اين آيين نامه مي باشد و ادعاي جهل نسبت به مقررات مذكور پذيرفته نيست.


ماده ۸ -  عدم رعايت مقررات كتابخانه عمومي و تالارهاي تخصصي يا هر كدام از بخشهاي سازمان با توجه به نوع آن موجب تذكر، تعليق يا ابطال كارت عضويت با نظر كميته ويژه عضويت مي­گردد.


ماده ۹-  ابطال كارت عضويت با توجه به مقرّرات ذكر شده در اين آيين نامه٬ پس از تأييد كميته ويژه عضويت انجام مي­گيرد.


ماده ۱۰-  استفاده از كارت عضويت فقط براي صاحب كارت مجاز بوده و هرگونه جابجايي يا استفاده ازكارت ديگران ممنوع است.


ماده ۱۱-  ارائه هرگونه خدمات در سازمان صرفاً با ارائه كارت عضويت امكان پذير است.


ماده ۱۳-  منابع، تجهيزات و ساختمان هاي سازمان جزء ميراث ملي و فرهنگي كشور و جزو  اموال دولتي محسوب مي گردد و  نگهداري و حفظ آن وظيفه همگان مي­باشد . لذا  با اعمالي چون خدشه ­دار كردن ميز و صندلي، آسيب رساندن به كتابها و منابع كتابخانه ، هر نوع خط­ كشي و علامت­گذاري در منابع ، گذاشتن هر نوع وسيله از جمله قلم و ... بين صفحات كتابها ، اختلال در سيستم هاي رايانه اي و موارد مشابه و هرگونه وارد آوردن ضرر و زيان به تجهيزات و ساختمان هاي سازمان علاوه بر لغو عضويت، موجب پيگرد قانوني خواهد شد.


ماده 1۴-  مجموعه منابع كتابخانه­ ملي (به جز منابع موجود در مخزن كتابخانه عمومي) صرفاً براي استفاده در تالارهاي مطالعه است و به خارج از كتابخانه امانت داده نمي­شود.


ماده 1۵- كتابهاي هر تالار مخصوص مطالعه همان تالار است. خروج و حتي جابجايي آنها در بين طبقات و تالارها ممنوع مي­باشد.


ماده ۱۶- ميزان بهره­ مندي از ميزان خدمات اطلاع رساني با توجه به سطوح عضويت تعريف مي­شود.


ماده 17-   رعايت كامل پوشش اسلامي و حفظ شئونات ديني٬ فرهنگي و اجتماعي در بخش هاي­ داخلي و بيروني سازمان الزامي است. درصورت مشاهده موارد تخلف، مراتب در كميته ويژه عضويت٬ مطرح و تصميم مقتضي ( تذكر، تعليق و ابطال كارت عضويت) اتخاذ خواهد شد.


ماده 1۸-   استعمال دخانيات در كل محوطه سازمان اكيداً ممنوع است.


ماده ۱۹-   رعايت سكوت و ايجاد آرامش لازمه مطالعه و تحقيق است بنابراين حفظ سكوت در سالن ورودي و تالارهاي مطالعه الزامي مي باشد.


ماده۲۰- همراه داشتن كيف٬ كتاب٬ دفتر و سررسيد در سالن ورودي و تالارهاي مطالعه ممنوع است.


ماده۲۱- همراه داشتن هرگونه مواد خوراكي و آشاميدني و تنقّلات در سالن ورودي و تالارهاي مطالعه ممنوع است.


ماده۲۲- كتب و منابع اطلاعاتي كه بدون حضور عضو بر روي ميزهاي مطالعه قرار داده شده (حداكثر تا نيم ساعت) توسط مسئولين تالارها گردآوري و به مخازن تحويل داده مي­شوند و در مواقع ضروري صندلي به عضو ديگر اختصاص داده مي­شود.


ماده۲۳- ارسال درخواست جهت امانت منابع از مخازن٬ تا يك ساعت­ و نيم قبل از اتمام كار مخازن امكان پذير بوده و به درخواست هاي پس از آن ترتيب اثر داده نخواهدشد.


ماده۲۴- آخرين زمان تحويل منابع امانت گرفته شده به مخازن٬ حداكثر نيم ساعت قبل از اتمام كار مخازن است.


ماده ۲5- هرگونه كپي و عكسبرداري از منابع بدون داشتن مجوز ممنوع است.

اين آيين نامه در 3 فصل ، 25 ماده ، 100بند و 10 تبصره به تصويب هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران رسيد.

تعویض و تمدید و صدور المثنی

 

ماده 6- تعويض و تمديد و صدور المثني:

6-1-تعويض كارت عضويت در صورت خرابي٬شكستگي و... پس از دريافت درخواست و  پرداخت هزينه مربوط انجام خواهد گرفت.

6-2-تعويض كارت عضويت در صورت تغيير شرايط (مانند ارتقاء سطح تحصيلات يا احراز شرايط دريافت سطوح بالاتر) پس از واريز هزينه مربوط انجام خواهد گرفت.

6-3-تمديد كارت عضويت در پايان اعتبار و پس از برخورداري از شرايط و پرداخت هزينه­ هاي مربوط، انجام خواهد گرفت.

6-4-در هنگام تمديد كارت و در صورت تغيير شرايط عضويت ارائه مدارك لازم جهت احراز شرايط جديد الزامي است و در غير اين صورت همان سطح قبلي هنگام تمديد لحاظ مي­گردد. لازم به ذكر است دانشجويان و طلّاب داراي شرايط عضويت٬ در هر نوبت تمديد لازم است كارت دانشجويي معتبر و گواهي اشتغال به تحصيل ارائه نمايند.

6-5-صدور كارت المثني پس از دريافت درخواست و پرداخت هزينه­ مربوطه  انجام خواهد گرفت.

6-6-اعضا موظفند پس از مفقود شدن كارت عضويت٬ مراتب را فوراْ  به اطلاع بخش عضويت برسانند.

6-7-درصورت پيدا شدن كارت اوليه پس از صدور كارت المثني متقاضي موظف است  آن را به بخش عضويت سازمان تحويل دهد.

تماس با واحد عضویت کتابخانه

تلفن :

021-81623324 ، 021-81623303 ، 021-81623323 

پست الکترونیک :
membership@nlai.ir

 

عضویت در آرشیو

پژوهشگرانی كه یك موضوع برای تحقیق دارند، می توانند به تالار پژوهش، واقع در ساختمان گنجینه آرشیو ملی مراجعه و با ارائه كپی كارت ملی خود، عضو موقت آرشیو ملی شوند.


اما پژوهشگرانی كه موضوعات تحقیقی متعدد برای زمان طولانی دارندو حداقل فارغ التحصیل دوره كارشناسی هستند، می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.nlai.ir و تكمیل فرم اینترنتی عضویت و اخذ كارت عضویت از اداره عضویت، واقع در ساختمان كتابخانه ملی، به تالار پژوهش مراجعه و تحقیق خود را انجام دهند.

مقررات تالار پژوهش

هنگام مطالعه و جستجوی اسناد رعایت نكات زیر الزامی است.
1- برای استفاده از خدمات اسنادی تالار پژوهش، به دستورالعملهای تعبیه شده در قسمتهای مربوطه توجه فرمائید.
2- در صورت داشتن عضویت كتابخانه ملی، كارت آن را به همراه داشته باشید.درغیر اینصورت می توانید از عضویت موقت استفاده نمائید.
3- به منظور استفاده از خدمات اسناد، ابتدا به بخش های عضویت و سپس فهرستگان و در نهایت به بخش مالی مراجعه فرمائید.
4- برای پرداخت هزینه خدمات اسنادی ،كارت شبكه شتاب را به همراه داشته باشید. 
5- سكوت و آرامش لازمه مطالعه و تحقیق است.
6- وسایل خود را در كمدهایی كه بدین منظور در ورودی تالار و كتابخانه در نظر گرفته شده است، قرار دهید.
7- از بردن دوربین عكاسی و فیلم برداری، فلش، لپ تاپ، كیف دستی، و ....... به تالار خودداری فرمائید.
8- هرگونه عكس برداری از منابع اسنادی غیرمجاز است.
9- فهرست ها و كتابهای مخصوص مطالعه همان بخش است و جابجایی كتاب و نشریه در بین طبقات ممنوع می باشد.

مقررات اتاق اطلاع رسانی تاریخ

1. كلیه پژوهشگران عضو سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج.ا.ا مجاز به استفاده از منابع تاریخ شفاهی هستند.
2. عضو متقاضی استفاده از مصاحبه های تاریخ شفاهی، باید برگه درخواست استفاده از منابع تاریخ شفاهی را تكمیل و به مسئول تالاراطلاع‌رسانی تاریخ شفاهی ارائه نماید . (این برگه را از مسئول تالار دریافت نمائید) 
3. پس از تائید درخواست به‌وسیله‌ی رئیس گروه اطلاع‌رسانی منابع دیداری و شنیداری، متقاضی مجاز به استفاده از منابع متنی، صوتی و تصویری تاریخ شفاهی می باشد .
4. سازمان، از ارائه كپی از منابع تاریح شفاهی معذور است. 
5. به همراه داشتن كیف دستی، لپ تاب و فلش در داخل تالار ممنوع است. 
6. هرگونه عكسبرداری از منابع تاریخ شفاهی ممنوع است.
7. خروج متن مصاحبه از اتاق اطلاع‌رسانی تاریخ شفاهی مجاز نیست. 
8. متقاضی باید در پژوهش خود، منابع تاریخ شفاهی مورد استفاده را مطابق با روش‌های پذیرفته شده علمی ارجاع نماید. 
9. متقاضی موظف به حفاظت از منبعی است كه در اختیار وی قرار داده شده است 
10. عدم رعایت هر یك از مقررات فوق، موجب لغو عضویت مراجعه‌كننده خواهد شد .