نخستین دوره 1389-1390

برگزيدگان جشنواره پژوهش سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰

 

نفرات  

‌برگزيده

پايان‌نامه‌ها

اعضای هيئت‌علمی

پژوهشگران‌سازمانی

پژوهشگران‌عضو

دكتری

نفر اول

ميترا صميعی

نرگس نشاط

فريبرز درودی

الهام ملك زاده

-

نفر دوم

ساناز‌باغستانی

غلامرضا‌ عزيزی

علی اكبر صفی پور

صمد موسوی

-

نفر سوم

-

حبيب‌اله‌عظيمی

علی كريميان و حشمت اله عزيزی

محسن حاجي زين العابدينی

-

 

 

تعداد آثار دریافتی

تعداد و تنوع آثار دریافتی و تعداد پژوهشگران  شرکت کننده در نخستین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی: 

سال

كتاب

طرح

پايان نامه

پژوهشگران

۸۹

۷

----

۶۲

۵۱

 

 

اعضای كميته اجرايی

حبيب ا.. حبيبی فهيم

محمد بقايی

دكتر ميترا صميعی

دكتر نرگس نشاط

فرزانه شادانپور

فاطمه رمضانپور

 

 

اعضای کمیته علمی

علی اكبر اشعری

غلامرضا عزيزی

دكتر ميترا صميعی

دكتر نرگس نشاط

فرزانه شادانپور

حبيب ا.. حبيبی فهيم

محمد بقايی

 

دومین دوره 1390

  پایان نامه های برگزیده

نفر اول  مهسا فرد حسينی :  تبيين روابط كتابشناختی حاكم بر پيبشنه‌های فهرست‌نويسی مبتنی بر مارك ايران با استفاده از الگوي ملزومات كاركردی پيشينه‌های كتابشناختی (اف.آر.بي.آر) از دانشگاه آزاد واحد شمال

نفر دوم محبوبه شاکری :  مطالعه تطبيقی كتابخانه ملی ايران و كتابخانه‌های ملی كانادا و استراليا از دانشگاه شهيد بهشتی

نفرات سوم:

 •  الهه حسن زاده : بررسی سطح تعالی سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران و ارائه الگوی مناسب از دانشگاه شهيد بهشتی

 •  فرناز محمدی: ارزيابی كيفی خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و ارائه الگوی مناسب از دانشگاه شهيد بهشتی

 •  مريم آخوندی: بررسي تأثير آموزش‌هاي تخصصي كوتاه مدت بر كارايي كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران در سال‌هاي 1388 تا 1389 از دانشگاه آزاد واحد شمال

 

پژوهشگران برگزیده در گروه اعضای هيأت علمي:

 •  غلامرضا عزيزی ـ عضو هيأت علمی و سرپرست معاونت اسناد ملی

 •  دكتر ميترا صميعی ـ عضو هيأت علمی و رئيس گروه ايرانشناسی و اسلام‌شناسی

 •  دكتر حبيب‌اله عظيمی ـ عضو هيأت علمی و معاون كتابخانه ملی

 

پژوهشگران برگزیده در گروه کارشناسان سازمان:

در اين بخش آقايان بقايی و علی اكبر صفي‌پور به عنوان نفرات اول تا دوم برگزيده شده بودند كه به دليل انصراف آنها از دريافت جايزه نفرات زير انتخاب و معرفی میشوند:

 • دكتر فريبرز درودی ـ مدير كل اطلاع‌رسانی

 • صديقه روحی ـ مدير كل حفاظت و نگهداری

 • حسين روحانی صدر ـ كارشناس مسئول پژوهشكده اسناد

 

اعضای کتابخانه ملی برگزیده كه در سال گذشته بيشترين ميزان مراجعه و استفاده از منابع سازمان را داشته‌اند:
 • دكتر الهام ملك‌زاده ـ عضو هيأت علمی پژوهشگاه علوم انساني

 • ابراهيم رسول ـ دانشجوی كارشناسی ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي

 • عليرضا كيقبادی ـ دانشجوی دكتری آينده پژوهی از دانشگاه عالی دفاع ملی

 

فارغ التحصیلان مقطع دکتری:
 •  دكتر علی صادق‌زاده از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران در رشته كتابداری

 •  دكتر محمدعلی احمدی ابهری در رشته حقوق از دانشگاه تهران

 •  دكتر ليلی سيفی از دانشگاه ميسوری هند در رشته كتابداری

 

تعداد و تنوع آثار دریافتی

سال

كتاب

            طرح

پايان نامه

پژوهشگران

۹۰

20

-------

۲۴

۵۱

 

 

هیات داوران 

اشرف سادات بزرگی ، فرزانه شادانپور، غلامرضا عزیزی، مرضیه  هدایت ، سودابه نوذری ، میترا صمیعی، فریبا افکاری ، یعقوب نوروزی ، سعیده اکبری داریان، امیر رضا اصنافی ، حمید سلیم گندمی ، محسن حاجی زین العابدینی، عبدالله نجفی ، نورالله مرادی، فریبرز درودی ، رضا خانی پور، نرگس نشاط، نجلا حریری، سعیدرضایی شریف آبادی ، فريبرزخسروی، حبيب اله عظيمي، ابراهيم افشار، سيد مهدي طاهری، سيد ابراهيم عمرانی، حميد رضا جمالی، نادر نقشينه

 

اعضای كميته اجرايی 

محمد بقايی

محمود سادات

دكتر ميترا صميعی

فرزانه شادانپور

فتانه تركاشوند

فاطمه رمضانپور

طاهره معمار

فريده خوش تراش

 

 

اعضای كميته علمی 

علی اكبر صفی پور

محمد بقايی

محمد سادات

دكتر ميترا صميعی

دكتر نرگس نشاط

فرزانه شادانپور

 

سومین دوره 1391

رتبه های برگزیده پایان نامه:

 • مریم تفضلی: بررسی و اعتبار سنجی نسخه های خطی اصل ( با تكیه بر نسخه های خطی تاریخی كتابخانه ملی )

 • الناز مرادی : بررسی تطبیقی نرم افزار الف با نرم افزار رسای کتابخانه ملی ایران

 • لیلا عربگری: بررسی میزان بهره گیری از استانداردهای ابر داده ای در ذخیره سازی نسخه های خطی موجود در پایگاه های نسخه های خطی فارسی

رتبه های شایسته تقدیرپایان نامه‌ها 

 • فاطمه پازوكی : امكان سنجی به كارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.) درسازمان اسناد و كتابخانه ملی 

 • امیررضا اصنافی : بررسی قابلیت های یونی مارك و مارك ایران برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه الگویی برای یك نرم افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم افزارهای آرشیوی ایران

 • مینا ذاكر شهرك : ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در ایران، جهت ارائه الگوی ایجاد کتابخانه بین‌المللی کودکان و نوجوانان

رتبه های برگزیده کتاب:

 • مهدی علیپور حافظی : كتابخانه های دیجیتال : مبادله اطلاعات

 • محمود شمسبد و نشانه پاكدامن : منابع مرجع تخصصی چاپی و الكترونیكی

 • مرتضی كوكبی ، سعید رضایی شریف آبادی و امیر رضا اصنافی : درآمدی بر مفاهیم ، استانداردها و نرم افزارهای آرشیوی

پژوهشگران برگزیده در گروه اعضای هیات علمی:

 • نرگس نشاط شمیرانی : دانشیار و مدیر گروه پژوهش‌های توسعه‌ای كتابداری و اطلاع‌رسانی

 • غلامرضا عزیزی : مربی و معاون اسناد ملی

 • حبیب اله عظیمی : استادیار و معاون كتابخانه ملی

پژوهشگران برگزیده در گروه کارشناسان سازمان:

 • فریبرز درودی: مدیر اداره  كل اطلاع‌رسانی

 • فرناز محمدی : اداره كل اطلاع رسانی

 • مصطفی نوری : پژوهشكده اسناد

 • زهرا تهوری : اداره كل پردازش

فارغ‌التحصیلان مقطع دكتری: 

 • دكتر داوود آقارفیعی

 • دكتر افسانه تیموری‌خانی

تعداد و تنوع آثار دریافتی

سال

كتاب

طرح

پایان نامه

پژوهشگران

91

18

-----

۵۹

۶۱

 

هیات داوران 

داوود آقارفیعی، افسانه تیمورخانی، فرزانه شادان‌پور، محبوبه قربانی ، صدیقه احمدی فصیح، محسن جعفری مذهب ، علی اكبر صفی‌پور، سید علی كسایی ، امیررضا اصنافی، سهیلا حداد، میترا صمیعی، فرحناز كهن ، سعیده اكبری‌داریان، مهدی خادمیان، سوده صیرفی ، جواد مرادی‌نیا ، كیومرث امیری، رضا خانی‌پور، حشمت الله عزیزی، ملیحه مهدی‌آبادی ، یوسف امیری ، فریبرز خسروی، نرگس عزیزیان، عبدالله نجفی ، رویا امین الرعایا، فریبرز درودی، حبیب اله عظیمی، نرگس نشاط ، ، علیرضا انتهایی، محسن زین‌العابدینی، مهدی علیپورحافظی، سودابه نوذری ، محمد ایرانشاهی، فیروزان زهادی، داریوش علیمحمدی، مصطفی نوری ، ، ناهید باقری خرمدشتی، سید محمود سادات ، سهیلا فعال، علیرضا نیك‌نژاد ، محمد بقایی، حمید سلیم گندمی، حسین قاسمی ، مرضیه هدایت

اعضا کمیته اجرایی

دبير اجرايي :

محمد بقايی

ميترا صميعی

محمد جواد مرادی‌نیا

محمود سادات

فرزانه شادان‌پور

اكبر فلاحی

احترام كيانمهر

مرتضي معصوميان

فتانه تركاشوند

پروانه آقايی

فاطمه رمضانپورآهنگر

مهشيد برجيان

 

 

اعضای کمیته علمی

رئيس جشنواره : دكتر اسحق صلاحی

دكتر علی اكبر صفی پور

دبير علمی: دكتر ميترا صميعی

محمد بقايی

عبدالله نجفی

محسن جعفری مذهب

رضا خانی‌پور

محمد جواد مرادی‌نيا

ميترا صميعی

فرزانه شادان‌پور

اكبر فلاحی

 

چهارمین دوره 1392

رتبه‌های برگزیده پایان نامه 

 • مریم کراری (کارشناسی ارشد) ارائه مدلی برای برقراری پیوند بین معماری نرم افزار انباره دیجیتال و مدل ذخیره سازی فایل سیستمهای توزیع شده»

 • لیلا منجمی  (کارشناسی ارشد) بررسی وضعیت کتابخانه های کودکان و نوجوانان، کتابخانه های ملی جهان به منظور مقایسه با کتابخانه کودکان و نوجوانان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و ارائه راهکار پیشنهادی

 • ربابه معتقدی (دکترا) تأثیر صنعت نفت بر تحول حیات اجتماعی فرودستان مناطق نفت خیز جنوب ایران۱۲۸۷ تا ۱۳۰۴

رتبه‌های برگزیده کتاب

 • یعقوب نوروزی، کتابخانه های دیجیتالی- رابط کاربر

 • قاسم سیاسر، سیستان و بلوچستان در روزگار پهلوی

 • مهدی علیپور حافظی، کتابخانه های دیجیتال- یکپارجه سازی محتوا و سیستم‌ها

 
پژوهشگران برگزیده در گروه اعضای هیات علمی
 • فرزانه شادان پور

 • دکتر میترا صمیعی

پژوهشگران برگزیده در گروه کارشناسان سازمان
 • دکتر علی صادق زاده

 • دکتر علی محمد طرفداری

 • خانم صدیقه احمدی فصیح

فارغ التحصیلان دکتری:
 • دکتر علی اکبر صفی پور

 • دکتر فرحناز افضلی قادی

 • دکتر محبوبه شمشیرگرها

تعداد و تنوع آثار دریافتی

سال

كتاب

            طرح

پايان نامه

پژوهشگران

۹۲

۱۶

-----

39

۶۹

 

هیات داوران 

رديف

نام خانوادگي ، نام

رديف

نام خانوادگی ، نام

1

احمدی فصيح ، صديقه

21

سليم گندمی ، حميد

2

احمدی، عطا

22

شادان پور ، فرزانه

3

اسدی ، سعيد

23

شهرابی ، رضا

4

اكبری داريان ، سعيده

24

صادق زاده، علی

5

اميرخانی ، غلامرضا

25

صفی پور ، علی اكبر

6

تهوری ، زهرا

26

صميعی ، ميترا

7

تيمورخانی ،افسانه

27

طاهری ، سيد مهدی

8

جعفری مذهب ، محسن

28

عزيزی ، غلامرضا

9

جمالی مهمويی ،حميد رضا

29

عظيمی ، حبيب اله

10

جولايی ، سميه

30

عليپورحافظی ،مهدي

11

خانی پور ، رضا

31

قاسمی ، حسين

12

خسروی ، فريبرز

32

كشاورز ، فتح اله

13

رزم آرا ، مرتضي

33

مرادی نيا ، جواد

14

روستايی، محس

34

منصوری ، حميد رضا

15

زاهدی ، فرح

35

نشاط ، نرگس

16

زرين كلك ، بهناز

36

نوذری ، سودابه

17

زهادی ، فيروزان

37

واقف ، محمد حسين

18

زين العابديني ، محسن

38

هدايت ، مرضيه

19

سادات ، سيد محمود

20

سعيدی ، حوريه

 

   اعضای کمیته اجرایی 

 

دبیر کمیته اجرایی: حمیدرضا منصوری

فتانه تركاشوند

فاطمه رمضانپور

مهشيد برجيان

پروانه ديدار

حميدرضا فروتن

رحيم محمدخانی

كريم احمديان

احترام کیانمهر

زهرا زاهدی

مسیح جواهردهی

داود اقا رفیعی

 

اعضای کمیته علمی 

دبیر کمیته علمی

 : محمد حسین واقف زاده

حمیدرضا منصوری

دكتر رضا خانی پور

دكتر نرگس نشاط

فرزانه شادانپور

بهناز زرين كلكی

فتح الله كشاورز

سودابه نوذری

 

پنجمین دوره 1393

رتبه های برگزیده  پايان‌نامه‌ها ( مقطع کارشناسی ارشد)

 • ابوالفضل طاهری، شناسايی و واكاوی روابط كتابشناختی و واژگان نمايانگر اين روابط در سازماندهی خانواده‌های كتابشناختی حوزه ادبيات فارسی و توسعه ساختار مارك ايران بر پايه مدل اف‌آر‌بي‌آر

 • رضا پورعبادی، پراكندگی موضوعی كتاب‌های موجود در كتابخانه عمومی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران و ميزان استفاده از آن در سال 1390 و شش ماهه اول سال 1391

 • فرشته اسپرایین، پيشنهاد نحوه ارزيابی علم و فناوری در حوزه اقتصاد

رتبه های برگزیده پايان‌نامه‌ها (مقطع دکتری)

 • محمد خندان، تحليل بن‌مايه‌هاي بازنمايي، عينيت، و  جهان شمولي در گفتمان مدرن رده‌بندی دانش و نقادی آن از ديدگاه پست مدرن

 • سودابه نوذری، بررسي معاني ضمني و لفظي غزليات حافظ و مقوله بندي آنها به منظور ترسیم شبکه معنایی میان این مفاهیم

رتبه های برگزیده کتاب :

 • دكتر محمد جواد مرادی نیا : ۱ . خاندان امام خميني به روايت اسناد و ۲ . خاندان امام خميني

 • دكتر محمد حسن احمدی : روش‌شناسي تاريخي در علوم قرآن و حديث

 • نور اله پهلوان: امامزادگان آمل و بقاع ایشان

 

رتبه های برگزیده طرح های پژوهشی:

 • فرید قاسملو، گزارش نهايی قرارداد پژوهشی «تاريخ رياضيات در ايران معاصر» 

 • دكتررحمت‌الله فتاحی ، دكترمهری پریرخ، دكتر محمود سالاری ، محمد زره ساز ،رضا رجبعلی بگلو، بررسی عوامل، عناصر و ملزومات تدوين و پياده‌سازی برنامۀ راهبردی توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

پژوهشگر برگزیده در گروه اعضای هیات علمی

 • غلامرضا عزیزی : معاون اسناد ملی

 

پژوهشگران برگزیده در گروه کارشناسان سازمان

 • ابوالفتح مومن: کارشناس پژوهش و اطلاع رسانی – مدیریت همدان 

 • دكترعلی محمد طرفداری: پژوهشگر – گروه پژوهش‌های ایران‌شناسی اسلام‌شناسی 

 

فارغ‌التحصيلان مقطع دكتری

 • دكتر سعیده اکبری داریان

 • دکتر سید محمود سادات بیدگلی

 • دکتر مولود ستوده

 • دکتر ربابه معتقدی

 • دکتر اعظم نجفقلی نژاد

 • دكتر سودابه نوذری

تعداد و تنوع آثار دریافتی 

سال

كتاب

            طرح

پايان نامه

پژوهشگران

93

28

11

69

66

 

هیات داوران 

1

مریم اسدی

23

محمد حسن زاده

45

حمید سلیم گندمی

67

مژده کمالی فرد

2

مژگان اسماعیلی

24

حسن نیا

46

فرزانه شادان پور

68

فرحناز کهن

3

امیر رضا اصنافی

25

حشمت اله عزیزی

47

صدیقه شاکری

69

حسن کیانی

4

ابراهیم افشار زنجانی

26

حوریه سعیدی

48

احمد شعبانی

70

عباس گیلوری

5

فرحناز افضلی قادی

27

حیدر مختاری

49

شکفته

71

صدیقه محمد اسماعیل

6

سعیده اکبری داریان

28

مهدی خادمیان

50

محبوبه شمشیرگرها

72

محمد جواد مرادی نیا

7

غلامرضا امیرخانی

29

رضا خانی پور

51

علی صادق زاده

73

مصطفی نوری

8

یوسف امیری

30

فریبرز خسروی

52

میترا صمیعی

74

ربابه معتقدی

9

علیرضا انتهایی

31

فریبرز درودی

53

مهدی طاهری سید

75

امیر مقدمی

10

سید عبدالله انوار

32

الهام ملک زاده

54

علی محمد طرفداری

76

یزدان منصوریان

11

ایرانشاهی محمد

33

حسین دهباشی

55

عرفان منش

77

عصمت مومنی

12

اشرف سادات بزرگی

34

محمد حسن رجبی

56

غلامرضا عزیزی

78

اعظم نجفقلی نژاد

12

بصیرت منش

35

داریوش رحمانیان

57

نرگس عزیزیان

79

نرگس نشاط

14

پریسا پاسیار

36

رحیمی

58

فریده عصاره

80

سودابه نوذری

15

مریم پاکدامن

37

مرتضی رزم آرا

59

سید مهدی علیپور حافظی

81

عبدالرضا نوروزی چاکلی

16

زهرا تهوری

38

صدیقه روحی

60

داریوش علیمحمدی

82

مهرداد نیکنام

17

افسانه تیموری خانی

39

محسن روستایی

61

ابراهیم عمرانی

83

مریم وتر

18

محسن جعفری مذهب

40

بهار رهادوست

62

فراستی

84

علیرضا وظیفه دوست

19

حمیدرضا جمالی

41

بهناز زرین کلکی

63

اکبر فلاحی

85

مرضیه هدایت

20

سمیه جولایی

42

فیروزان زهادی

64

محمد رضا قانع

86

یعقوب پور طاهره

21

محمد حدادی

43

محسن زین العابدینی

65

محبوبه قربانی

87

نوروزی یعقوب

22

نجلا حریری

44

محمود سادات سید

66

مریم کراری

 

اعضای کمیته اجرایی

دبير اجرايی جشنواره : فتانه تركاشوند

 

پروانه ديدار

دكتر داود آقارفيعی (نماينده روابط عمومي)

 رحيم محمد خاني

كريم احمديان

منير كريمی چايجانی

حميدرضا منصوری (نماينده پشتيبانی)

 

اعضای کمیته علمی 

رئيس جشنواره : دكتر سيد رضا صالحی اميری

دبير علمی جشنواره : دكتررضا خانی پور

دكتر فريبرز خسروی

فرزانه شادان پور

دكتر فرحناز افضلی قادی

دكتر ميترا صميعی (نماينده معاونت كتابخانه)

دكتر سعيده اكبری داريان

اكبر فلاحی (نماينده معاونت اسناد)

حميد سليم گندمي

دکتر محمد جواد مرادي نيا

دكتر نرگس نشاط

دكتر سودابه نوذری

 

ششمین دوره 1394

رتبه‌های برگزیده پايان‌نامه‌ها ( مقطع کارشناسي ارشد)

 • زهرا زاهدی راد ، تحليل سطح آمادگی سازمان اسناد و كتابخانه ملي برای تبدیل‌شدن به سازمان يادگيرنده 

 • اعظم سهيلی پور ، استحکام‌بخشی اسناد کاغذی با استفاده از نانو ذرات کتیرا

 • عليرضا مظفري ، مطالعه وضعيت انطباق فهرست پيايندهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با قواعد توصيف و دسترسي به منابع ( آر.دی.ای)

 

رتبه‌های برگزیده پايان‌نامه‌ها (مقطع دکتری)

 • محمد زره ساز ، واکاوی ارتباط میان قابلیت‌های روان‌شناختی و مهارتی کاربران با رفتار راهنمایابی آن‌ها در کتابخانه دیجیتال بر پایه مدل تعدیل‌شده اطلاع‌یابی مارکیونینی

 

رتبه‌های برگزیده تألیف کتاب : 

 • مرضيه هدايت ، طاهره، يعقوب پور نرگسی ، رده ps : ادبيات آمريكا

 • نجف زاده علی کنسولگری‌ها، مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی

 • صادق ميرزاابوالقاسمی، آداب مهرنويسی

 

رتبه‌ برگزیده ترجمه کتاب : 

 • امير رضا اصنافی، فرشيده فتحی و عليرضا گلشنی (مترجم)، اشتراک جهانی منابع

 

رتبه‌ برگزیده طرح‌های پژوهشی:

 • امیر مقدمی، فرزانه شادان پور ، تدوين استراتژی پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملی 

 

پژوهشگران برگزیده سازمان (کارشناسان) :

 • مصطفی نوری، سرپرست گروه تاريخ معاصر

 • محمد بقايی، مشاور معاون پشتيبانی امور حقوقي و استان‌ها 

 • اعظم نجفقلی نژاد، كارشناس مرجع مجازی 

پژوهشگر برگزیده سازمان ( اعضای هيات علمي) :

 • علی محمد طرفداری، كارشناس گروه پژوهش‌های ایران‌شناسی اسلام‌شناسی (هيات علمي)

 

فارغ‌التحصيلان مقطع دكتری

 • دكتر زينب پاپي 

 • دكتر زهرا حداد

 • دکتر فرحناز كهن

 • دکتر مطلب مطلبی

تعداد و تنوع آثار دریافتی 

سال

كتاب

            طرح

پايان نامه

پژوهشگران

94

41

7

45

79

 

هیات داوران 

1

عطا احمدی

19

مهدی خادمیان

36

علي اكبر صفی‌پور

54

فرناز محمدی

2

مريم اسدی

20

رضا خانی‌پور

37

ميترا صمیعی

55

حيدر مختاری

3

سعيده اسلامی

21

مهرناز خراسانچی

38

زهرا ضرغامی

56

الناز مرادی

4

فريبا افکاری

22

فريبرز خسروی

39

علی طالعی

57

محمد جواد مرادی نيا

5

اميررضا اصنافی

23

فريبرز درودی

40

سيدمهدي طاهری

58

مطلب مطلبي

6

فرحناز افضلی قادی

24

غلامرضا راهپیما

41

علي محمد طرفداری

59

امير مقدمي

7

سعيده اکبری داریان

25

مرتضي رزم‌آرا

42

غلامرضا عزیزی

60

رضا مهاجر

8

غلامرضا امیرخانی

26

سعيد رضايي شریف‌آبادی

43

سيد مهدی علیپورحافظی

61

اعظم نجفقلی‌نژاد

9

عليرضا انتهایی

27

صديقه روحی

44

داريوش علیمحمدی

62

نرگس نشاط شميراني

10

اشرف سادات بزرگی

27

سيد محمود سادات

45

ابراهيم عمرانی

63

آناهيتا نظری

11

زينب پاپی

28

حوريه سعيدي

46

سهيلا فعال

64

سودابه نوذری

12

زهرا تهوری

29

حميد سلیم گندمی

47

محبوبه قربانی

65

مهرداد نيكنام

13

افسانه تیمورخانی

30

فرزانه شادان‌پور

48

محسن کاظمی

66

شفيقه نیک‌نفس

14

محسن جعفری مذهب

31

صديقه شاکری

49

مريم کراری

67

طاهره یعقوب پور نرگسي

15

محسن حاجي زين العابديني

32

احمد شعبانی

50

قربانعلي کنارودی

68

شهرام یوسفی فر

16

زهرا حداد

33

رضا شهرابی

51

نرگس محسنیان

17

محمد حدادی

34

عماد شیخ‌الحکمایی

52

صديقه محمداسماعیل

18

نجلا حریری

35

علي صادق زاده

53

پریسا پاسیار

اعضای کمیته اجرایی

دبير اجرايی جشنواره : فتانه تركاشوند

 

احترام سادات كيانمهر (نماينده روابط عمومی)

كريم احمديان

سيد جلال حيدری نژاد

يوسف اميری

پروانه ديدار

زهرا زاهدی

فاطمه رمضانپور آهنگر

محبوبه قربانی

حميدرضا منصوری (نماينده پشتيبانی)

 

اعضای کمیته علمی 

رئيس جشنواره : دكتر سيد رضا صالحی اميری

دبير علمي جشنواره : دكتر رضا خانی پور

دكتر فرحناز افضلی قادی

حميد سليم گندمی

دكتر سعيده اكبری داريان

فرزانه شادان پور

مهدی خادميان (نماينده معاونت كتابخانه)

غلامرضا عزيزی

دكتر رضا خاني پور

محبوبه قربانی

دكتر فريبرز خسروی

دكتر نرگس نشاط

صديقه روحی (نماينده معاونت اسناد)

دكتر سودابه نوذری

 

هفتمین دوره -1395

رتبه‌  برگزیده پايان‌نامه‌ها ( مقطع کارشناسی ارشد)

 • حميدرضا سلطانی تحلیل و آسیب‌شناسی اجرای قوانین و مقررات واسپاری آثار کتابی و غیر کتابی در ایران

 

رتبه‌های شايسته تقدير در بخش پايان‌نامه‌ها ( مقطع کارشناسی ارشد)

 • عطرين ضاد نقش شبکه اجتماعی لینکدین در اشتراک دانش، از دیدگاه دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران 93-94
 • آرزو جمالان امکان‌سنجی پیاده‌سازی مديريت مشارکتي از طريق نظام پیشنهادها در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا.ا

 

رتبه‌های شایسته‌ی تقدير در بخش پايان‌نامه‌ها  (مقطع دکتری)

 • محبوبه قرباني ارزیابی مدیریت پایدار در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران به‌منظور ارائه الگویی از کتابخانه سبز
 • لاله جولاهي ساروی ارائه الگوی پيشنهادی اطلاع‌رسانی پزشكی ، بهداشت و سلامت در نهاد کتابخانه‌های عمومي كشور
 • احسان گرايي آینده‌نگری راهبری آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا

 

رتبه برگزيده در بخش تألیف کتاب :

 • محسن روستايي ادبیات تاریخی و دیوانسالاری ایران (عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه)

 

رتبه‌های شایسته‌ی تقدير در بخش تألیف کتاب :

 • سهيلا فعال دستنامه فهرست‌نویسی توصیفی منابع غیر کتابی
 • پروين متواری فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (جلد ۲۷)

 

رتبه‌های شایسته‌ی تقدير در بخش تدوين، تصحيح، ويرايش کتاب :

 • زهرا موسيوند و نادر پروانه سفرنامه ناصرالدین‌شاه به چمن سلطانیه
 • مصطفي نوري و اشرف سرايلو اسناد تحولات فرهنگي گرگان و دشت(جلد اول) آموزش‌وپرورش

 

رتبه‌ شایسته‌ی تقدير در بخش ترجمه کتاب :

 • انوشه شبانی فرهنگ اصطلاحات آرشيوی

 

رتبه‌های برگزیده در بخش طرح‌های پژوهشی:

 • زهرا ضرغامی، الزامات فراداده‌های نگهداری و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی

 • مطلب مطلبی، ایلات کرمانشاهان و نقش آن‌ها در قشون ایران عصر قاجار

 • بهروز رسولي و حميدرضا مختاری اسکی، بررسی عوامل مؤثر بر کسب‌وکار سایه نویسی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در ایران

 
پژوهشگران برگزیده در گروه کارشناسان :
 • صادق زاده علی ، رئیس گروه اطلاع‌رسانی نسخه‌های خطی

 • ضرغامی زهرا ، کارشناس

 • چیذری هایده، کارشناس مسئول کتابداری

 
پژوهشگر برگزیده در گروه اعضای هیات علمی:
 • طرفداری علی‌محمد، هيات علمی

فارغ‌التحصيلان مقطع دكتری
 • دکتر محبوبه قربانی

 • دکتر ايرج عنايتی زاده

تعداد و تنوع آثار دریافتی 

سال

كتاب

            طرح

پايان نامه

پژوهشگران

۹۵

44

26

26

85

 

هیات داوران 

1

سعیده اسلامی

20

مرتضی رزم‌آرا

39

هما قاضی‌ها

2

افخمی

21

سعید رضایی شریف‌آبادی

40

محبوبه قربانی

3

فریبا افکاری

22

محسن روستایی

41

مریم كراری

4

امیررضا اصنافی

23

بهناز زرین كلكی

42

معصومه كربلایی آقایی كامران

5

فرحناز افضلی

24

محمود سادات سید

43

قربانعلی كنارودی

6

سعیده اکبری داریان

25

حوریه سعیدی

44

فرحناز كهن

7

غلامرضا امیرخانی

26

حمید سلیم گندمی

45

جمشید كیانفر

8

علیرضا بدرلو

27

فرزانه شادان‌پور

46

پریسا محمدی

9

محمد بقایی

28

احسان اله شكراللهی

47

فرناز محمدی

10

زینب پاپی

29

محبوبه شمشیرگرها

48

الناز مرادی

11

زهرا تهوری

30

رضا شهرابی

49

محمدجواد مرادی نیا

12

افسانه تیمورخانی

31

علی صادق زاده

50

ربابه معتقدی

13

زهرا حداد

32

میترا صمیعی

51

الهام ملک‌زاده

14

محمد حدادی

33

زهرا ضرغامی

52

سودابه نوذری

15

نجلا حریری

34

سید مهدی طاهامی

53

محمدحسین واقف زاده

16

حسین حیدری

35

علی‌محمد طرفداری

54

مرضیه هدایت

17

مهدی خادمیان

36

علی ططری

55

بهزاد  خاکپور

18

رضا خانی‌پور

37

غلامرضا عزیزی

56

ملیحه  درخوش

19

فریبرز خسروی

38

حشمت اله عزیزی

57

داریوش  رحمانیان

58

سید ابراهیم  عمرانی

59

سید مهدی علیپورحافظی

60

سهیلا فعال

 

اعضای کمیته اجرایی 

 

دبیر اجرایی جشنواره: فتانه تركاشوند

 

احترام سادات كیانمهر (نماینده روابط عمومی)

كریم احمدیان

یوسف امیری

فاطمه رمضانپور آهنگر

زهرا زاهدی

دکتر محبوبه قربانی

محمدجعفر مازینی (نماینده پشتیبانی)

امید الیاسی (نماینده پشتیبانی)

 

 

اعضای کمیته علمی 

 

دبیر علمی جشنواره: دكتر رضا خانی پور

دكتر سعیده اكبری داریان

دكتر فرحناز افضلی قادی

مهدی خادمیان (نماینده معاونت كتابخانه)

دكتر فریبرز خسروی

محسن روستایی (نماینده معاونت اسناد)

حمید سلیم گندمی

غلامرضا عزیزی

دكتر سودابه نوذری

 

 

 

هشتمین دوره - 1396

رتبه برگزیده پايان‌نامه‌ها  (مقطع کارشناسي ارشد)

 • ملیحه بهمن آبادی، ارزیابی سطح بلوغ حاکمیت فن‌آوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی بر اساس چارچوب COBIT5

 

رتبه‌های شایسته تقدیر در بخش پايان‌نامه‌ها  (مقطع کارشناسي ارشد)

 • نایب‌اله اصغری بررسی وضعیت دیجیتال‌سازی منابع شنیداری آرشیو صداوسیمای مرکز مازندران بر اساس استاندارد یاسا

 • رقیه شکری مرکبه تحلیل و بررسی نکاح‌های دوره ناصری: با تکیه بر اسناد سازمان اسناد  و کتابخانه ملی ایران 

 • ریحانه حکیم زاده تدوین الگوی پیشنهادی خط‌مشی مدون برای دیجیتال‌سازی اسناد در آرشیو ملی ایران

 

رتبه‌های  شایسته تقدیر در بخش پايان‌نامه‌ها  (مقطع دکتری)

 •  اکرم فتحیان دستگردی،  طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی

 • رحمان معرفت،  شناسایی و تدوین میکرو مدل بافتی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان روان‌شناسی

 • فاطمه نویدی،  تدوین مدل ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور

 

رتبه‌های برگزیده بخش تألیف کتاب:

 • مطلب مطلبی ایلات کرمانشاهان و نقش آن‌ها در قشون ایران عصر قاجار

 • یعقوب نوروزی و نیره جعفری فر محورهای ایجاد و توسعه کتابخانه دیجیتال

 

رتبه‌های برگزیده بخش تدوين، تصحيح، ويرايش کتاب : 

 • فاطمه پازوکی و رحمت اله فتاحی آر.دی.ای: رهنمودها و کاربردها

 • حسین متقی فهرست توصيفي نسخه‌هاي خطي فارسي انستيتو دست‌نویس‌های شرقي فرهنگستان علوم روسيه ـ سنت پترزبورگ

 

رتبه شایسته تقدیر در بخش تدوين، تصحيح، ويرايش کتاب : 

 • سالم حسین‌زاده سورشجانی تاریخ دارالشفاء آستان قدس رضوی از دوره صفوی تا پایان قاجاریه به روایت اسناد

 

رتبه برگزیده در بخش ترجمه کتاب:

 • غلامرضا عزیزی و فاطمه زارع زاده ذخیره‌سازی سوابق بر مبنای استاندارد؛ رهنمودهای آرشیو ملی استرالیا

 

رتبه شایسته تقدیر در بخش ترجمه کتاب:

 • زهرا ضرغامی کاغذهای اسلامی، بررسی یکی از صنایع باستانی

 

رتبه برگزیده در بخش طرح‌های پژوهشي:

 • فیروزان زهادی،  ویرایش، یکدست سازی، و تنظیم متن چاپی ویرایش چهارم سرعنوان های موضوعی فارسی

 

رتبه شایسته تقدیر در بخش طرح‌های پژوهشی:

 • سیده سمیه محسنیان، امکان سنجی تطبیق یا تغییر روش ضدعفونی موجود در سازمان با روش‌های به روز در سایر مراکز آرشیوی و کتابخانه ای

 

پژوهشگران برگزیده در گروه کارشناسان سازمان :

 • مطلب مطلبی کارشناس پژوهشکده اسناد

 • زهرا ضرغامی کارشناس

 • محبوبه قربانی معاون اداره کل پژوهش و آموزش

 

پژوهشگر برگزیده در گروه اعضای هيات علمی:

 • غلامرضا عزیزی، رییس پژوهشکده اسناد

 

فارغ‌التحصيلان مقطع دكتری:

 • اکبر فلاحی

 • مهدی خادمیان

 • غلامحسین نظامی

 

تعداد و تنوع آثار دریافتی 

سال

كتاب

            طرح

پايان نامه

پژوهشگران

۹۶

70

14

42

70

 

هیات داوران 

1

علیرضا انتهایی

26

محمد زره ساز

51

سید حسین قاسمی حسینی

2

زهرا اباذری

27

سعيد رضايي شریف‌آبادی

52

 محبوبه قربانی

3

عطا احمدی

28

فیروزان زهادی

53

مریم کازرانی

4

مریم اسدی

29

محسن روستايی

54

محسن کاظمی

5

ابراهیم افشار

30

سید محمود سادات

55

قربانعلي كنارودی

6

فریبا افکاری

31

حوريه سعيدی

56

امین محمدی

7

سعيده اکبری داریان

32

حميد سلیم گندمی

57

فرناز محمدی

8

غلامرضا امیرخانی

33

فرزانه شادان‌پور

58

محمدجواد مرادی نيا

9

یوسف امیری

34

عاطفه شریف

59

مطلب مطلبی

10

رویا امین الرعایا

35

مریم شکفته

60

ربابه معتقدی

11

ساناز باغستانی

36

رضا شهرابی

61

حمید ملکیان

12

فرانک بحرالعلومی

37

عماد شیخ الحکمایی

62

زهره میرحسینی

13

مهشید برجیان

38

علي صادق زاده

63

اعظم نجفقلی نژاد

14

رضا بگلو

39

ميترا صمیعی

64

عبدالله نجفی

15

زينب پاپی

40

علی‌محمد طرفداری

65

نرگس نشاط شمیرانی

16

پریسا پاسیار

41

حسین طالعی

66

آناهیتا نظری

17

زهرا تهوری

42

علی ططری

67

عبدالرضا نوروزی چاکلی

18

افسانه تیمورخانی

43

شیوا عابدینی

68

سودابه نوذری

19

زهرا حداد

44

غلامرضا عزیزی

69

علیرضا نیک نژاد

20

مهدي خادمیان

45

سيد ابراهيم عمرانی

70

مهرداد نیکنام

21

رضا خانی‌پور

46

امیر غائبی

71

طاهره یعقوب پور نرگسی

22

فريبرز خسروی

47

حبیب اله عظیمی

23

مليحه درخوش

48

رحمت اله فتاحی

24

داريوش رحمانيان

49

رضا فراستی

25

ندا رسولی

50

سهيلا فعال

 

اعضای کمیته اجرایی

دبير اجرايي جشنواره:

 فتانه تركاشوند

احترام سادات كيانمهر

(نماينده روابط عمومي)

كريم احمديان

يوسف اميری

فاطمه رمضانپور آهنگر

زهرا زاهدي

دکتر محبوبه قربانی

محمدجعفر مازينی (نماينده پشتيبانی)

آمنه هزارخانی

 

 

اعضای کمیته علمی 

دبير علمي جشنواره: دكتر رضا خانی پور

دكتر فرحناز افضلی قادی

دكتر فريبرز خسروی

مهشید برجیان (نماينده معاونت كتابخانه

دكتر سعيده اكبری داريان

صدیقه روحی (نماينده معاونت اسناد)

حميد سليم گندمی

دکتر علی محمد طرفداری

غلامرضا عزيزی

دكتر سودابه نوذری

 

نهمین دوره -1397

رتبه‌های برگزیده در بخش پايان‌نامه‌ها  ( مقطع کارشناسی ارشد)

 • ندا عباسی دشتکی، مقایسه عملکرد بازیابی اطلاعات موتورهای جستجو معنایی و غیر معنایی

 • سمیرا آغازاده، طراحی طرحواره داده‌های مستر مبتنی بر روش داده‌های خرد و بررسی واکنش‌های موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های مبتنی بر آن

 • نگین شکرزاده هشترودی، مطالعه به‌کارگیری الگوی اُ اُ در سازماندهی پیایندهای فارسی‌زبان

 

رتبه برگزیده در بخش پايان‌نامه‌ها  (مقطع دکتری)

 • زهرا ناصری طراحی و تبیین مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی در صنعت نشر ایران

 

رتبه‌های شایسته ی تقدیر در بخش پايان‌نامه‌ها (مقطع دکتری)

 • فطمه تقی پناهی، واکاوی عوامل موفقیت رؤیت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با بهره‌گیری از تحلیل تعامل انسان و اطلاعات

 • صدیقه احمدی فصیح، طراحی مدل مدیریت بحران در مراکز آرشیوی ایران

 

رتبه برگزیده در بخش تألیف و تدوین کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی:

 • نرگس خاتون عزیزیان، دستنامه مستندسازی موضوع بر اساس مارک ایران

 

رتبه برگزیده در بخش تالیف و تدوین کتاب در حوزه نسخ خطی : 

 • حبیب اله عظیمی، نسخه نامه: کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی،‌رویه های فهرستنویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها

 

رتبه شایسته تقدیر در بخش تالیف و تدوین کتاب در حوزه نسخ خطی (فهرت نویسی) : 

 • مریم تفضلی شادپور ، فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی جلد ۱/۲۳ و 23/2

 

رتبه شایسته تقدیر  در بخش ترجمه کتاب : 

 • ابراهیم افشار زنجانی، اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها

 

رتبه برگزیده در بخش طرح‌های پژوهشی:

 • اعظم نجفقلی‌نژاد، علی صادقزاده و محمدی فرناز، تحول و استراتژی طراحی مجدد میزهای مرجع اطلاع‌رسانی سازمان اسناد وکتابخانه ملی

 • سعیده اکبری داریان و همکاران، توسعه مارک ایران : فرمت کتابشناختی

 • مریم خسروی، رویا پورنقی، بهروز رسولی، بررسی و پیشنهاد شاخص های تأثیر پژوهش در ایران

 

پژوهشگر برگزیده سازمان در گروه کارشناسان سازمان: (علم اطلاعات و دانش شناسی):

 • علی صادق زاده، کارشناس پژوهش

 

پژوهشگر  شایسته تقدیر در گروه کارشناسان سازمان(علم اطلاعات و دانش شناسی): 

 • محبوبه قربانی، معاون اداره کل پژوهش کتابداری و آموزش 

 

پژوهشگران شایسته تقدیر در گروه کارشناسان سازمان (حوزه مطالعات آرشیوی اسنادی) :

 • حسین یزدانی راد، کارشناس تاریخ شفاهی (مدیریت همدان)

 • میثم صادقی ساروکلایی، کارشناس آزمایشگاه

 

پژوهشگر برگزیده در گروه اعضای هیات علمی:

 • نرگس نشاط شمیرانی، هیات علمی

 

پژوهشگر کوشا  در سازمان (روشندل) :

 • حسین عبدالملکی ، کارشناس 

 

فارغ‌التحصيلان مقطع دكتری:

 • دکتر صدیقه احمدی فصیح

 • دکتر حشمت اله عزیزی

 • دکتر میثم صادقی ساروکلایی

 

تعداد و تنوع آثار دریافتی 

سال

كتاب

            طرح

پايان نامه

پژوهشگران

97

۵۷

۲۲

۳۸

۸۲

 

هیات داوران 

1

محسن احتشامی

31

رضا رحیمی

61

غلامرضا ظریفیان

2

حسین احمدی

32

مرتضی رزم آرا

62

امین عرفان منش

 

3

مریم اسدی

33

حسن رضا دوست

63

غلامرضا عزیزی

4

امیر رضا اصنافی

34

سعید رضایی‌شریف آبادی

64

حبیب اله عظیمی

5

محمد اعظمی

35

صدیقه روحی

65

ابراهیم عمرانی

6

افخمی

36

فرح زاهدی

66

رحمت اله فتاحی

7

ابراهیم افشار 

37

علی زرافشان 

67

محبوبه قربانی 

8

  سعیده اکبری داریان

38

محمد زره ساز 

68

مریم کراری 

9

غلامرضا امیرخانی 

39

صالح زمانی 

69

جمشید کیانفر 

10

علیرضا انتهایی

40

عبدالرسو ل زوارقی 

70

  حسن کیانی

11

سید علیرضا آقا عمو 

41

سید محمود سادات 

71

فرناز محمدی 

12

داود آقارفیعی 

42

حوریه سعیدی 

72

بهروز محمودی بختیاری 

13

رضا بصیریان جهرمی

43

حمید سلیم گندمی

73

فرامرز مسعودی 

14

محمد بقایی

44

فرزانه شادان پور

74

مطلب مطلبی

15

رضا بگلو

45

عاطفه شریف

75

امیر مقدمی

16

زینب پاپی

46

کاظم شریف کاظمی

76

رضا ملایی توانی

17

فاطمه پازوکی

47

جواد شعبانی

77

ابراهیم موسی‌پور  بشلی

18

پریسا پاسیار

48

محبوبه شمیشرگرها

78

محمدصادق میرزاابوالقاسمی

19

ناصرالدین پروین

49

رضا شهرابی

79

اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی

20

حمید پیمانی

50

علی صادق‌زاده 

80

نرگس نشاط

21

مظفر چشمه سهرابی

51

علی صدرایی خویی

81

معصومه نظری

22

ابوالفضل حافظیان بابلی

52

مریم صراف زاده

82

سودابه نوذری

23

محمد حدادی

53

میترا صمیعی

83

عبداالرضا نوروزی چاکلی

24

زهیر حیاتی

54

اعظم صنعت جو

84

یعقوب نوروزی

25

رضا خانی پور

55

محمد باقر صنیعی

85

معصومه نیک نیا

26

فریبرز خسروی

56

زهرا ضرغامی

86

مهرداد نیکنام

27

محمد خندان

57

عبدالحسین طالعی

87

 محمدحسین واقف زاده

28

ملیحه درخوش

58

سید منصور طباطبایی

88

رامین یلفانی

29

رضا درکتانیان

59

علی محمد طرفداری

30

داریوش رحمانیان

60

علی ططری

 

اعضای کمیته  اجرایی 

دبیر اجرایی جشنواره: فتانه تركاشوند

دکتر محبوبه قربانی

فاطمه رمضانپورآهنگر

یوسف امیری

دکتر علی صادق‌زاده وایقان

زهرا زاهدی

حسین گنجی (نماینده روابط­عمومی)

دکتر علی­محمد طرفداری

علی نوروزی (نماینده پشتیبانی)

آمنه هزارخانی

 

اعضای کمیته علمی 

دبیر علمی جشنواره: دكتر رضا خانی پور

دكتر فریبرز خسروی

دكتر سعیده اكبری‌­داریان

دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد 

دکتر علی‌­محمد طرفداری

دكتر سودابه نوذری

غلامرضا عزیزی

حمید سلیم‌­گندمی